Nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 28/03/2019 .Lượt xem: 63 lượt.

Những năm gần đây, phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trên địa bàn tỉnh thực sự hiệu quả, hoạt động có chiều sâu, sát với thực tế, gắn kết, chia sẻ, động viên được phần nào tâm tư, nguyện vọng của chị em, làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và chị em hội viên phụ nữ, là chỗ dựa tin cậy cho chị em, được các cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao. Các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục tăng cường triển khai và đẩy mạnh các hoạt động của Hội, trong đó đặc biệt chú trọng việc tham mưu cho cấp ủy Đảng thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ nữ, cán bộ Hội các cấp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, khóa XIII ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội cơ sở; đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi và trách nhiệm của phụ nữ để phát huy truyền thống anh hùng của Phụ nữ Quảng Nam. Hoạt động của Hội tập trung hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư để tổ chức triển khai các hoạt động phong trào; biên soạn tài liệu phù hợp cho từng đối tượng, đa dạng các hình thức sinh hoạt hội viên như tổ chức nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, thảo luận nhóm, diễn đàn, toạ đàm, hái hoa dân chủ, hội thi, tổ chức tham quan, trao đổi kinh nghiệm... Đến nay hầu hết các đơn vị đã thành lập nhiều mô hình, dựa vào thế mạnh của từng chi, tổ, Hội phụ nữ và khảo sát nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của chị em để có định hướng hoạt động. Toàn tỉnh đã duy trì và xây dựng 12 mô hình thu hút hội viên như: 8 câu lạc bộ phụ nữ dưỡng sinh: 170 thành viên, 02 CLB phụ nữ dân tộc: 45 thành viên, 02 tổ phụ nữ tôn giáo: 50 thành viên... nhờ vậy đã thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia. Tổng số hội viên đến cuối năm 2018: 305.403 (tăng 13.174 so với năm 2017); số chi hội trưởng là đảng viên 494/1.729. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh còn chỉ đạo xây dựng mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch kiểu mẫu xây dựng nông thôn mới" 18/18 huyện, thị, thành đã có mô hình điểm.

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp được chú trọng, trong năm Hội LHPN tỉnh tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xã Hội (chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống tai, tệ nạn xã hội,...) có trên 320 học viên là cán bộ Hội các cấp; Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố phối hợp mở 64 lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác xã hội cho trên 5.000 chi tổ Hội và hội viên phụ nữ; phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở 18 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, cung cấp thông tin, tình hình cho 488 cán bộ Hội chuyên trách cấp huyện, cơ sở và 1.271 chị chi hội. Cán bộ Hội các cấp được cử tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; 100% cán bộ chuyên trách cơ quan Hội LHPN tỉnh, huyện, thị, thành phố; 86% Chủ tịch Hội LHPN xã, phường, thị trấn có trình độ Đại học; đội ngũ cán bộ Hội cơ sở ngày càng được trẻ hóa, cơ bản có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Hoạt động Hội LHPN cơ sở đã từng bước đổi mới nội dung theo hướng thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, gắn kết với nhiệm vụ chính trị của địa phương; tích cực vận động chị em phụ nữ trong độ tuổi tham gia sinh hoạt và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội; công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên phụ nữ trong nhiệm kỳ có sự đổi mới cơ bản đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, sự quan tâm của phụ nữ; vai trò đại diện của Hội từng bước được thể hiện thông qua bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Tổ chức 66 điểm tuyên truyền tư vấn lưu động có 4.200 người tham gia, tham gia xét xử 120 vụ án với vai trò hội thẩm nhân dân.

Phong trào thi đua và các cuộc vận động có sức lan toả trong cán bộ và các tầng lớp phụ nữ, đã huy động được đông đảo chị em tham gia hưởng ứng. Qua đó các cấp Hội đã huy động được nguồn lực con người, tiền bạc để xây dựng tổ chức Hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương. Công tác quản lý và phát triển hội viên được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và chấp hành Điều lệ Hội được triển khai thường xuyên. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội các cấp, nhất là người đứng đầu; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, tổ chức các diễn đàn, hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo điều hành. Trong năm 2018, các cấp Hội đổi mới công tác kiểm tra, đi sâu vào các chuyên đề, lấy kết quả đầu ra là các mô hình, điển hình hay làm thước đo trong thực hiện nhiệm vụ Hội gắn với phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các cấp Hội đã xây dựng, bồi dưỡng 1.261 điển hình tập thể và cá nhân, tiêu biểu như "Những bông hoa đời thường", "Việc làm nhỏ công trình lớn", "Nhà sạch- Vườn đẹp", "Trồng hoa thay cỏ dại"... thông qua các mô hình này đã tạo “thương hiệu” cho hoạt động Hội LHPN các cấp.

Hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng, các cấp Hội vận động thành lập và duy trì hoạt động gần 300 mô hình (tổ, nhóm, CLB,THT, HTX...) do nữ làm chủ; phối hợp với các ngành liên quan mở 352 lớp tập huấn chuyển giao khoa học trong chăn nuôi, trồng trọt cho hơn 36 ngàn HVPN; tín chấp cho 56.535 hộ được vay vốn Ngân hàng CSXH với số tiền 1.753 tỷ đồng; trao sinh kế cho 1.515 chị (4,4 tỷ đồng). Thông qua Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", Hội đã phát động thi đua, vận động mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hành tiết kiệm theo gương Bác, ủng hộ 5000 đồng/người, kết quả các cấp Hội đã vận động nộp về tỉnh Hội số tiền hơn 1,8 tỷ đồng để xây dựng 11 mái ấm tình thương, tặng trên 400 xuất quà cho nhân dân, hội viên nghèo tại các xã biên giới.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế nhất định:  Sinh hoạt Hội ở một số cơ sở chủ yếu vào các đợt sinh hoạt 8/3, 19/5, 20/10, nội dung thường là sinh hoạt truyền thống và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chưa chú trọng sinh hoạt chuyên đề và các nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho hội viên phụ nữ; việc xây dựng và nhân rộng mô hình tập hợp, thu hút hội viên theo ngành nghề, lứa tuổi, sở thích chưa phát huy được hiệu quả; Công tác tập hợp hội viên nữ thanh niên, nữ công nhân tham gia vào các hoạt động Hội chưa nhiều; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, những bức xúc để hiểu rõ nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ ở một số Hội cơ sở chưa kịp thời; việc củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt còn hạn chế về chất lượng, một số nơi lực lượng nòng cốt chưa thật sự phát huy vai trò trong xây dựng tổ chức Hội.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới các cấp Hội tiếp tục tập trung:

- Triển khai các giải pháp tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 82-/KH-BTV của Ban Thường vụ Hội KLHPN tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr-BCH của Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam về thực hiện khâu đột khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên phụ nữ” gắn thực hiện Nghị quyết số 02-NQ-BCH của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Quảng Nam (khóa XIII) về “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội cơ sở giai đoạn 2017-2022”.

- Cán bộ Hội cần tăng cường nghiên cứu, nắm bắt kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến phụ nữ tích cực tham mưu với các cấp uỷ Đảng về công tác cán bộ nữ, đẩy mạnh xây dựng mô hình tập hợp, thu hút hội viên, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội.

- Nghiên cứu, đổi mới nội dung truyền thông gắn với nhu cầu thực tế; phù hợp theo từng nhóm đối tượng. Đa dạng các hình thức sinh hoạt hội viên như tổ chức nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, thảo luận nhóm, tổ chức tham quan, trao đổi kinh nghiệm… tăng cường tổ chức các hoạt động thu hút nữ công nhân lao động, nữ thanh niên, nữ tiểu thương… vào các hoạt động của Hội.

 - Phát huy nội lực, thế mạnh của các tầng lớp phụ nữ; tăng cường trách nhiệm và sự gắn kết của lực lượng nòng cốt với hội viên phụ nữ, xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt thực sự vững mạnh và hiệu quả.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp đạt chuẩn theo quy định, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, đặc biệt là cán bộ làm công tác Hội đủ điều kiện, tiêu chuẩn về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  trong giai đoạn hiện nay./.

Nguồn tin: LÊ THỊ THANH NGA - Trưởng Ban Tổ chức Hội LHPN tỉnh
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam thăm, tặng quà động viên 900 phụ nữ nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (10/08/2020 )
Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong (07/08/2020 )
Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của các cấp Hội tham gia phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới (03/08/2020 )
Định hướng hoạt động trọng tâm năm 2021 (31/07/2020 )
Các cấp Hội tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (30/07/2020 )
Một số hoạt động nổi bật của Hội LHPN các cấp trong tháng 7/2020 (Từ ngày 25/6 đến ngày 25/7/2020) (30/07/2020 )
Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng mái ấm tình thương và tặng quà cho gia đình hội viên phụ nữ chính sách khó khăn tại tỉnh Quảng Nam (24/07/2020 )
TRUYỀN THÔNG DÂN SỐ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE DINH DƯỠNG (21/07/2020 )
Số lượng, cơ cấu thành phần đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh Quảng Nam dự Đại hội Thi đua yêu nước Trung ương Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV (21/07/2020 )
Quản lý vốn vay ủy thác từ Ngân hành CSXH của các cấp Hội LHPN 6 tháng đầu năm 2020. (16/07/2020 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Đồng hành cùng phụ nữ biên cương - Nghĩa tình từ những chuyến đi (28/03/2019 )
Bảo vệ trẻ em gái khỏi nguy cơ xâm hại tình dục (27/03/2019 )
Vai trò của Phụ nữ Quảng Nam trong xây dựng gia đình hạnh phúc (27/03/2019 )
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Hội (27/03/2019 )
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh – Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức “Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm của cán bộ nữ tham gia hoạt động công đoàn và công tác Hội phụ nữ” (26/03/2019 )
Hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm 2019 cụm các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (21/03/2019 )
Phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ trong thực hiện Chương trình OCOP (13/03/2019 )
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới (11/03/2019 )
Hội LHPN tỉnh phát động chủ đề công tác năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” và Hội nghị sơ kết quý I năm 2019 (06/03/2019 )
Giải bóng chuyền nữ tỉnh Quảng Nam, Cúp Nyna lần thứ V năm 2019 thành công tốt đẹp (05/03/2019 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8  
    

  • Tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội

  • Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016-2021)

  • Đồng chí Trương Thị Lộc - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (ngày 18112016)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển (2)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (ngày 18102016)

  • Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - PCT TT Hội LHPN VIệt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội
    Liên kết website

select

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Dự báo thời tiết

Quảng Nam
Thứ ba, 11/08/2020
Mưa rào nhẹ
Nhiệt độ:32°
Độ ẩm: 63%
Hướng gió:Đông Nam
Tốc độ gió:2 kmph
Tầm nhìn xa: 10 km

Thứ tư
12/08/2020
Mưa rào nhẹ
26°-37°
Thứ năm
13/08/2020
Mây thay đổi, trời hửng nắng
26°-35°

Thống kê truy cập

0000696004

Hôm nay: 498
Hôm qua: 425
Tháng này: 3749
Tháng trước: 15894
Tuần này: 1260
Tuần trước: 2182
Số người đang Online: 57