Phụ nữ Tam Kỳ hưởng ứng chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 03/09/2019 .Lượt xem: 109 lượt.

Hiện nay, môi trường sống còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Trong đó, phụ nữ và trẻ em là đối tượng đang quan tâm và lo lắng nhất, bởi thực tế cho thấy, đa số họ là những người bị xâm hại, bạo lực và quấy rối trên nhiều lĩnh vực. Điều này đã làm giảm hiệu quả trong công việc, học tập, tham gia các hoạt động xã hội... tác động tiêu cực đến sức khỏe, hạnh phúc của phụ nữ và trẻ em.

Trước tình hình đó, là một tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới. Trung ương Hội LHPN Việt Nam lựa chọn “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” là chủ đề để triển khai thực hiện trong năm 2019, với mục tiêu “Lấy hạnh phúc, an toàn của phụ nữ và trẻ em là mục tiêu hành động” tập trung vào ba nội dung chính: An toàn trong gia đình; an toàn nơi công cộng, trong trường học, nơi làm việc, ngoài xã hội, về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, trên môi trường mạng; an toàn trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm.

Để góp phần phòng ngừa và ứng phó với các vấn đề xã hội gây mất an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Ngay sau khi Hội LHPN Tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức lễ phát động hưởng ứng chủ đề năm 2019. Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Tam Kỳ đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, triển khai và tổ chức các hoạt động trên địa bàn thành phố, cụ thể:

Hội LHPN thành phố Tam Kỳ, đã xây dựng kế hoạch triển khai Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” với nội dung thực hiện là “Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em” gắn với chủ đề của Hội trong năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; tập huấn cho 112 cán bộ chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên Ban thường vụ Hội LHPN xã/phường và 85 chi hội trưởng về các văn bản luật (luật bình đẳng giới, luật trẻ em, luật phòng, chống bạo lực gia đình...) và các nội dung có liên quan đến an toàn cho phụ nữ và trẻ em như: phòng chống thương tích, đuối nước, phòng chống xâm hại, tình dục…; tổ chức “Ngày hội ẩm thực, trưng bày và  kết nối sản phẩm do HVPN sản xuất” trong dịp 8/3/2019 với nhiều nông sản an toàn, đa dạng, phong phú, đặc trưng, tại các xã/phường có 15 gian hàng tham gia; thường xuyên tuyên truyền nội dung Đề án 938 gắn chủ đề năm trên chuyên mục “Phụ nữ và cuộc sống” cụ thể là các hoạt động của Hội, các gương điển hình trên các lĩnh vực, cách phòng chống xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em...phát sóng hằng tuần trên sóng truyền thanh Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố; tổ chức giám sát việc thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình đối với 04 UBND xã/phường về trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình, sau giám sát Thành Hội đã có báo cáo, kiến nghị, đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố, các  đơn vị được giám sát và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của Thành hội, đến nay Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan, ủy ban nhân dân cấp xã/phường tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng kế hoạch chỉ đạo Hội cơ sở tiếp tục duy trì và thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ Tam Kỳ, cử chỉ đẹp sống văn minh” gắn với xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh, tập trung công tác bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định ngay tại gia đình mỗi hội viên phụ nữ nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Về phía Hội LHPN cơ sở, 13/13 Hội LHPN xã/phường đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lễ phát động hưởng ứng chủ đề năm, sau lễ phát động một số đơn vị tổ chức diễu hành cờ hồng nhằm tuyên truyền về chủ đề năm và các thông điệp liên quan đến an toàn cho phụ nữ và trẻ em; đơn vị An Xuân tổ chức lễ phát động “Phường an toàn cho phụ nữ và trẻ em” và xây dựng mới 02 địa chỉ tin cậy; Tam Ngọc tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu pháp luật an toàn cho phụ nữ và trẻ em; Hòa Thuận tổ chức tọa đàm về “cách phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em”; An Sơn, Hòa Thuận phối hợp với các ngành tổ chức diễn đàn trẻ em; 13/13 xã/phường tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tội phạm mua bán người, kỹ năng phòng, chống xâm hại, bạo lực ở phụ nữ và trẻ em, sức khỏe sinh sản vị thành niên, vệ sinh an toàn thực phẩm ... ở 65 điểm tại các chi hội với hơn 3.500 lượt người tham gia; 13/13 xã/phường phối hợp với các trường TH và THCS tổ chức sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề về phòng chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em, sức khỏe sinh sản vị thành niên, vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước,… cho hơn 8.000 học sinh; 7/13 xã/phường phối hợp với ngành y tế thành lập tổ kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm gần 100 hộ kinh doanh ăn uống, qua đó đã nhắc nhỡ, hướng dẫn 21 trường hợp chưa thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; 08/13 xã/phường chủ trì và phối hợp giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với 89 dịch vụ kinh doanh ăn uống và cơ sở mầm non tư thục, qua giám sát đã đề nghị các cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những vấn đề tồn tại, chưa thực hiện đảm bảo; 13/13 xã/phường tổ chức lễ phát động và tuyên truyền, triển khai thực hiện phong trào phòng chống rác thải nhựa năm 2019 (không dùng chai nhựa sử dụng một lần trong Hội nghị và hạn chế sử dụng túi ni lông, rác thải nhựa trong sinh hoạt hằng ngày...); Duy trì và phát huy có hiệu quả 36 địa chỉ tin cậy tại 13 xã/phường và các mô hình “Cô nuôi dạy trẻ”, CLB “Gia đình hạnh phúc”…

Ngoài ra, Hội LHPN cơ sở còn nhiều hoạt động hỗ trợ khác giúp nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội như hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phối hợp làm tốt công tác tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tăng thu nhập, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh… tạo môi trường an toàn về kinh tế, ổn định nghề nghiệp cho HVPN; quan tâm, giúp đỡ, nhận đỡ đầu nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em yếu thế.

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, với những nội dung, hình thức hoạt động của Hội LHPN từ thành phố đến cơ sở, bước đầu cũng đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng cho hội viên phụ nữ và cộng đồng nhằm giải quyết, giảm thiểu một số vấn đề xã hội liên quan đến an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là: Công tác lãnh, chỉ đạo của chính quyền ở một số địa phương đối với công tác gia đình còn chưa quan tâm đúng mức; cán bộ làm công tác gia đình, trẻ em tại cơ sở còn nhiều bất cập, thường xuyên thay đổi, có nơi phân công cán bộ phụ trách văn hóa kiêm nhiệm, không có chuyên môn, nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc tham mưu, giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này.

    Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả và phát huy vai trò của tổ chức Hội hơn nữa trong thời gian đến, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn Thành phố Tam Kỳ cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp về công tác bình đẳng giới và trẻ em, nhất là trong lĩnh vực công tác gia đình và phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; nghiên cứu, phản biện, tham gia góp ý hoàn thiện pháp luật liên quan đến các tội phạm về xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

   Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại, bạo lực cho các thành viên trong gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em; tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tại cơ sở và trong trường học những nội dung nổi cộm và các vấn đề liên quan đến an toàn cho phụ nữ và trẻ em; duy trì và nhân rộng các mô hình phòng ngừa có hiệu quả về xâm hại phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình … 

   Thường xuyên bám sát cơ sở, gần  gũi hội viên phụ nữ, nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của hội viên phụ nữ để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ đối với các vụ vi phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em.

    Kết nối, chia sẻ thông tin về công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em; phát huy vai trò đội ngũ chi hội trưởng phụ nữ vừa là cộng tác viên dân số tại cơ sở để hỗ trợ Hội trong việc phát hiện, hỗ trợ giải quyết các vụ việc tại địa phương.

  

    Xây dựng một xã hội an toàn, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em là việc làm lâu dài, liên quan quan đến nhiều lĩnh vực, đòi hỏi phải có sự phối hợp thực hiện của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều tổ chức và mỗi cá nhân. Với chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, Hội LHPN thành phố luôn mong muốn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các cấp Hội, mỗi cán bộ, mỗi hội viên phụ nữ và nhân dân toàn thành phố hãy hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực, cụ thể để cùng chung tay xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em, để họ có cơ hội phát triển toàn diện và phát huy hết tiềm năng của mình, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của cộng đồng và toàn xã hội.

Nguồn tin: Nguyễn Thị Phượng- PCT Hội LHPN TP Tam Kỳ
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hội An biểu dương điển hình tiến tiến và Chi hội trưởng tiêu biểu, giai đoạn 2015-2020 (09/07/2020 )
Phú Ninh tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến và Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu (giai đoạn 2015 – 2020), sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (02/07/2020 )
Các cấp Hội phụ nữ Nông Sơn hưởng ứng sôi nổi với Tháng hành động vì trẻ em và bảo vệ môi trường (02/07/2020 )
Tổ Phụ nữ Long Túc, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My hành động hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” (02/07/2020 )
Hỗ trợ xây nhà vệ sinh cho hộ phụ nữ nghèo (02/07/2020 )
Hội LHPN huyện Núi Thành tổ chức tập huấn “Vai trò bố, mẹ hướng dẫn con phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích” (01/07/2020 )
Hội LHPN huyện Tiên Phước - Một số hoạt động nổi bật trong tháng 6/2020 (01/07/2020 )
Duy Xuyên tổ chức ngày hội “Chung tay chống rác thải nhựa” (01/07/2020 )
Hội LHPN huyện Bắc Trà My: Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến; Tổng kết cuộc thi viết tìm hiểu kiến thức về cách phòng chống dịch Covid-19. (30/06/2020 )
Các cấp Hội LHPN huyện Hiệp Đức tổ chức sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (1/6-30/6/2020) và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020 (30/06/2020 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam Mở lớp tuyền thông các chuyên đề năm 2019 tại huyện Phước Sơn (30/08/2019 )
Sôi nổi các hoạt động tại huyện Thăng Bình (30/08/2019 )
Các cấp Hội LHPN Hiệp Đức trao tặng 18 chiếc xe đạp, 164 xuất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2019- 2020 (29/08/2019 )
Hội An hưởng ứng chung tay bảo vệ môi trường, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm và phong trào “Chống rác thải nhựa” năm 2019 (29/08/2019 )
Hội LHPN huyện Nam Trà My nhiều hoạt động diễn ra trong tháng 8 (29/08/2019 )
Tin hoạt động tháng 8 (28/08/2019 )
Ấm tình biên cương, trọng tình kết nghĩa (27/08/2019 )
Bắc Trà My tổ chức truyền thông chống rác thải nhựa ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch kiểu mẫu xây dựng nông thôn mới” (23/08/2019 )
Hội LHPN thị xã Điện Bàn tổ chức tập huấn chuyên đề công tác Hội năm 2019 (23/08/2019 )
Hội LHPN huyện Nông Sơn tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2019 (23/08/2019 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

  • Tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội

  • Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016-2021)

  • Đồng chí Trương Thị Lộc - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (ngày 18112016)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển (2)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (ngày 18102016)

  • Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - PCT TT Hội LHPN VIệt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội
    Liên kết website

select

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Dự báo thời tiết

Quảng Nam
Thứ hai, 13/07/2020
Trời hửng nắng
Nhiệt độ:33°
Độ ẩm: 59%
Hướng gió:Nam - Đông Nam
Tốc độ gió:4 kmph
Tầm nhìn xa: 10 km

Thứ ba
14/07/2020
Trời hửng nắng
25°-35°
Thứ tư
15/07/2020
Trời hửng nắng
25°-37°

Thống kê truy cập

0000681953

Hôm nay: 38
Hôm qua: 371
Tháng này: 5592
Tháng trước: 17030
Tuần này: 409
Tuần trước: 3116
Số người đang Online: 11