Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 02/01/2020 .Lượt xem: 352 lượt.

Thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp hội viên, phụ nữ  phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Trên cơ sở hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp gắn với việc thực hiện Đề án “Phát triển hoạt động khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2025”của UBND tỉnh Quảng Nam và các nghị quyết của các cấp uỷ Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, Hội LHPN các cấp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến khởi nghiệp nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng và sức sáng tạo của phụ nữ đối với phong trào khởi nghiệp.

3 năm qua (2017-2019), Hội LHPN tỉnh tổ chức 11 lớp tập huấn khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh, 17 lớp khởi nghiệp cho cộng đồng có 1.050 cán bộ, hội viên. Phối hợp với TW Hội tập huấn nâng cao năng lực cho Ban quản lý HTX, THT do phụ nữ làm chủ. Thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông tiếp lửa để phụ nữ  khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, trao phương tiện sinh kế, đẩy mạnh công tác truyền thông trên các loại hình báo chí của trung ương và địa phương, thành lập Facebook,  Zalo trao đổi thông tin khởi nghiệp sáng tạo đến các cấp Hội, Hội LHPN các tỉnh khu vực Miền trung - Tây nguyên và Hội LHPN Việt Nam...


 Năm 2019, phát huy vai trò là thành viên Tổ công tác Hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, Hội LHPN tỉnh tích cực phối hợp tổ chức thành công chuỗi sự kiện Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo miền Trung - Tây Nguyên” và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Nhất- Techfest Quảng Nam 2019. Tổ chức trưng bày, giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ thông qua 35 gian hàng sản phẩm khởi nghiệp và ẩm thực của phụ nữ. Làm tốt công tác tham mưu tổ chức các diễn đàn do Hội LHPN Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức vv...

Đặc biệt, trong năm 2018 và năm  2019, Hội LHPN tỉnh tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong phụ nữ” có 107 bài dự thi từ 74 cá nhân và 13 nhóm tác giả phụ nữ. Năm 2019, Tổ Công tác Hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tỉnh đã chấm chọn được 15 ý tưởng vào vòng chung khảo, kết quả có 8 ý tưởng được đề nghị UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh năm 2019, trong đó có 4 dự án  đã thuyết phục và gọi được vốn từ nhà đầu tư VN Đà Thành Group gần 3,5 tỷ đồng. Việc kêu gọi được vốn là cơ hội tốt để các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu có điều kiện triển khai, hiện thực hóa trong thực tiễn, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp thành công, tạo động lực cho chị em nuôi dưỡng ý tưởng, xây dựng kế hoạch và mạnh dạn khởi nghiệp.

Để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thành công, các cấp Hội cũng đã tranh thủ nhiều nguồn lực tổ chức các hoạt động như  tổ chức diễn đàn "Tiếp lửa để phụ nữ khởi nghiệp”,“ươm mầm cho phụ nữ khởi nghiệp”, “Ngày hội phụ nữ KNST, kết nối cung cầu” ...; Tập huấn kiến thức hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cho cán bộ Hội, chủ nhiệm Tổ hợp tác, HTX, các mô hình kinh tế do nữ làm chủ. Phối hợp Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng tập huấn kiến thức khởi nghiệp, Hội thảo Chương trình Việt Nam Digital 4.0 cho gần 1.300 phụ nữ; phối hợp trưng bày, kết nối, tiêu thụ sản phẩm của các địa phương, triển lãm thành tựu công , nông nghiệp, kết nối sản phẩm do hội viên phụ nữ sản xuất vv... tiêu biểu trong hoạt động có Hội LHPN thành phố Hội An thông qua Ngày hội phụ nữ sáng tạo cấp thành phố đã thành lập quỹ khởi nghiệp và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bước đầu có gần 700 triệu đồng để hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp.

 Ngoài ra, các cấp Hội còn đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ đồng bộ phụ nữ  khởi nghiệp, kinh doanh và phát triển kinh tế. Tuyên truyền, vận động hỗ trợ thành lập mới HTX do phụ nữ quản lý, tổ chức các hoạt động kết nối với các đơn vị, cơ quan, trường học tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm vv…; Đã có nhiều điạ phương  tổ chức các hình thức phong phú, phù hợp với nhu cầu thực tế như Hội LHPN các huyện, TP Hội An, Đại Lộc, Thăng Bình, Núi Thành, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nam Trà My...; Một số cá nhân tiêu biểu trong khởi nghiệp sáng tạo như chị Nguyễn Thị Minh Thuỷ, chị Trần Thị Thuỷ Tiên - Hiệp Đức, chị Hồ thị Mười - Nam Trà My, chị Nguyễn Thị Hương - Điện Bàn, chị Nguyễn Thị Mẫn Vy- Hội An, chị Phạm Thị Hội- Tam Kỳ, chị Cơ lâu Lanh- Đông Giang, chị Bùi Thị Nguyệt- Bình Sa, Thăng Bình ...; Nhiều phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh còn gắn với mô hình tăng trưởng kinh tế địa phương và mô hình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), tham gia vào chuỗi giá trị như chị Nguyễn Thị Bông - chủ cơ sở SXKD bánh đậu xanh - Phường Tân An, TP. Hội An; chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh-Giám đốc C.Ty TNHH Đại chí Foods, xã Cẩm Hà, TP. Hội An (tương ớt). Chị Nguyễn Thị Hiền-chủ CS SX nước mắm Cửa Khe - xã Bình Dương, Thăng Bình; chị Nguyễn Thị Minh Thuỷ - GĐ HTX SX chế biến và tiêu thụ nấm Nhì Tây xã Bình Lâm, Hiệp Đức; Chị Hồ Thị Mười- chủ CSSX KD Giỗ cổ lam - xã Trà Mai, Nam Trà My; chị Nguyễn Thị Việt - chủ CS SX kinh doanh tinh dầu quế Minh Phúc - xã Trà Giang, Bắc Trà My; chị Nguyễn Thị Lài chủ CS SX và chế biến rượu Đức Huy, xã A Tiêng, Tây Giang ...

Tuy nhiên, nhìn lại gần 3 năm đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp cho thấy, phong trào khởi nghiệp của phụ nữ Quảng Nam hiện nay vẫn còn không ít khó khăn, hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh  chưa lan toả rộng khắp trong cộng đồng. Công tác xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Đề án cấp huyện ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều phụ nữ còn hạn chế khả năng tiếp cận các chương trình, chính sách hỗ trợ, khó tiếp cận nguồn lực, ít thông tin về thị trường; kiến thức quản lý, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và công nghệ còn hạn chế, đa số phụ nữ trong tỉnh khởi nghiệp với số vốn ban đầu ít, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp vv...

 Để công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng của phụ nữ Quảng Nam trong giai đoạn đến đạt được kết quả tốt hơn, phấn đấu đạt mục tiêu Đề án "Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” của Chính phủ là nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, góp phần thực hiện Mục tiêu quốc gia về khởi nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, năm 2020 các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 4685/QĐ-UBND, ngày 9/8/2019  của UBND tỉnh về Ban hành kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025. Tuyên truyền Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 22/02/2019 về đẩy mạnh công tác hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tiếp tục các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, trao phương tiện sinh kế khơi dậy tinh thần, sức mạnh nội lực, hỗ trợ phụ nữ có ý tưởng, kế hoạch kinh doanh sáng tạo để khởi nghiệp thông qua các hoạt động truyền thông, tôn vinh... Thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nữ, ưu tiên doanh nghiệp mới thành lập trong lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp và trên địa bàn nông thôn, đồng thời đa dạng hóa nguồn lực trong quá trình triển khai thực hiện để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thông qua việc cung cấp các dịch vụ có chất lượng, bền vững và xây dựng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả ở các địa phương./.

Nguồn tin: Nguyễn Thị Liên- PCT Hội LHPN tỉnh
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội LHPN tỉnh tổ chức truyền thông Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới; Quy tắc ứng xử văn minh du lịch (10/03/2023 )
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (07/03/2023 )
Đội bóng chuyền nữ huyện Thăng Bình vô địch giải bóng chuyền nữ tỉnh Quảng Nam năm 2023 (06/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Phụ nữ Quảng Nam khởi nghiệp lần thứ VI, năm 2023” (03/03/2023 )
Khai mạc giải Bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2023 (03/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh thăm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3/3 và Ngày Biên phòng toàn dân (02/03/2023 )
Tọa đàm hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ (02/03/2023 )
Tập huấn “Phục hồi và phát triển doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua kỹ năng số” (02/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh ký kết hợp tác với Bảo hiểm Bảo Việt Quảng Nam triển khai chương trình bảo hiểm vi mô (02/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 (khóa XIV) (28/02/2023 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Hội Liên hiệp Phụ nữ với Công ty Bảo Việt tỉnh Quảng Nam tổ chức ký kết “Triển khai Bảo hiểm kết hợp con người cho cán bộ, hội viên, phụ nữ” (02/01/2020 )
Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 (31/12/2019 )
Chi bộ Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 (27/12/2019 )
Xây dựng không gian sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em (23/12/2019 )
Cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với việc học và làm theo Bác (23/12/2019 )
Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII, nữa nhiệm kỳ nhìn lại (23/12/2019 )
Hội nghị Sơ kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh năm 2019 (06/12/2019 )
Xây dựng mô hình Hỗ trợ phụ nữ biên cương phát triển kinh tế tại xã Gari, huyện Tây Giang (25/11/2019 )
CỤM THI ĐUA CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO PHỤ NỮ NĂM 2019 (20/11/2019 )
Chung kết Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2019 (19/11/2019 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

  • Tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội

  • Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016-2021)

  • Đồng chí Trương Thị Lộc - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (ngày 18112016)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển (2)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (ngày 18102016)

  • Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - PCT TT Hội LHPN VIệt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội
    

Liên kết website

select

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Thống kê truy cập

00001503530

Hôm nay: 253
Hôm qua: 660
Tháng này: 17169
Tháng trước: 17833
Tuần này: 2897
Tuần trước: 6088
Số người đang Online: 33