Nhiều mô hình vay vốn phát triển kinh tế hỗ trợ Phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 25/09/2020 .Lượt xem: 328 lượt.
Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Đảng về công tác dân tộc; Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trong hệ thống Hội; Hội LHPN tỉnh tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát nhu cầu, nguyện vọng của hội viên để tập hợp, nâng cao trình độ, nhận thức, tập trung hỗ trợ nguồn lực cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.
Hỗ trợ, vận động phụ nữ và hộ gia đình đồng bào DTTS và miền núi phát triển sản xuất, đăng ký thoát nghèo: Hằng năm, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo, vận động phụ nữ nghèo đăng ký thực hiện các giải pháp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững; giao chỉ tiêu mỗi huyện giúp 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và hộ nghèo do phụ nữ là lao động chính, trong đó mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 02 hộ thoát nghèo/năm. Duy trì hoạt động kết nghĩa giữa tỉnh với huyện và xã; giữa huyện với huyện, huyện với xã. Với hoạt động này, hàng năm đã có nhiều chuyến thăm, tặng quà, giao lưu, kết nối, giới thiệu, quảng bá sản phẩm vùng - miền, trao đổi kinh nghiệm công tác Hội, hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế cho hàng trăm phụ nữ, trẻ em nghèo, phụ nữ yếu thế, khó khăn... Hướng dẫn chị em thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, CVĐ “Ngày vì người nghèo”, phong trào “Dân vận khéo”, Chương trình 30a, 135, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo...
Tuyên truyền, vận động chị em chuyển dịch cơ cấu sản xuất, áp dụng các tiến bộ KHKT, khai hoang lúa nước, hạn chế phát rừng làm rẫy, bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ môi trường sống, tư vấn giới thiệu việc làm cho phụ nữ trong độ tuổi lao động. Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, chuyển giao, áp dụng tiến bộ mới về KHKT, hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh trong đàn gia súc, gia cầm, phổ biến kinh nghiệm làm ăn. Tranh thủ các chương trình, dự án để hỗ trợ, giúp hộ gia đình và phụ nữ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi phát triển sinh kế bền vững. Mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tiết kiệm, tiết kiệm tín dụng hỗ trợ phụ nữ nghèo thông qua nguồn vốn Quỹ phát triển kinh tế- xã hội do Hội quản lý.Vận động xây dựng nhiều mô hình như mô hình “Đồng tiền tiết kiệm”, “Ống nứa tiết kiệm”, “Kho thóc học đường”, “Biến rác thải thành tiền”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”; xây dựng tổ, nhóm “góp vốn quay vòng”, “vòng công, đổi công” , các CLB, tổ hợp tác, hợp tác xã... Việc xây dựng các loại mô hình trên đã khắc phục được phương thức sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tăng hiệu quả, thúc đẩy sản xuất hàng hóa quy mô mở rộng, phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng NTM ở địa phương. 
Phát huy vai trò của các cấp Hội LHPN trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách: Hội LHPN tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) và chính quyền địa phương triển khai đến 100% cán bộ, hội viên vốn tín dụng CSXH. Đến tháng 6/2020, tổng nguồn vốn đạt trên 2.053 tỷ đồng/1.407 tổ tiết kiệm vay vốn (TK&VV), với 53.831 hộ vay dư nợ, trong đó 9 huyện miền núi có số dư nợ là 750,535 tỷ đồng (tỷ lệ 15% trong tổng số dư nợ cho vay uỷ thác qua các tổ chức hội, đoàn thể); với 405 tổ TK&VV, đã giải quyết cho 9.129 hộ DTTS vay, địa phương quản lý vốn tốt, dư nợ cao như Bắc Trà My, Phước Sơn...
Triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939) gắn với Đề án “Phát triển khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2025”của UBND tỉnh Quảng Nam: Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh về “Đẩy mạnh công tác hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Tranh thủ nguồn lực tổ chức các hoạt động để phụ nữ khởi nghiệp, tổ chức Ngày phụ nữ khởi nghiệp, diễn đàn "Tiếp lửa để phụ nữ khởi nghiệp thành công, “ươm mầm cho phụ nữ khởi nghiệp”, tập huấn kiến thức hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cho cán bộ Hội. Tổ chức Lễ phát động “Ngày hội phụ nữ Quảng Nam khởi nghiệp sáng tạo” (2018,2019), phát động Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong phụ nữ” (2018 - 2020), qua 3 năm đã có 23 bài dự thi của chị em là người DTTS. Tổ chức các hoạt động trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương do phụ nữ sản xuất. Thông qua hoạt động nhiều điạ phương đã tập trung nghiên cứu nội dung, hình thức tổ chức rất phong phú, thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế, mang lại hiệu quả như Hội LHPN các huyện Hiệp Đức, Nam Trà My. Một số cá nhân tiêu biểu trong khởi nghiệp: chị Hồ Thị Mười, Trần Thị Sáu (Nam Trà My), chị Cơ lâu Lanh (Đông Giang), HTX ớt A riêu (xã Mà Cooih, huyện Đông Giang)… 


Hội LHPN tỉnh ra mắt mô hình “Hỗ trợ bò sinh sản” và tặng quà cho phụ nữ nghèo 
xã Chơ Chun, huyện Nam Giang (năm 2018)

Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”: Sau 3 năm thực hiện chương trình, giai đoạn 2018-2020 đã được các cấp Hội LHPN trong và ngoài tỉnh đồng hành hỗ trợ cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân vùng biên giới phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.Trong đó, Hội LHPN tỉnh phát động thi đua kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hành tiết mỗi ngày ít nhất 1.000 đồng. Kết quả, đã vận động số tiền trên 3 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 24 mái ấm tình thương (50 triệu đồng/nhà), xây dựng 05 mô hình sinh kế cho phụ nữ vùng biên tại xã Ga Ry, Ch’Ơm (Tây Giang) và xã Chơ Chun (Nam Giang), trong đó 01 mô hình nuôi bò sinh sản (10 con/10 hộ), 03 mô hình nuôi ngan (700 con ngan giống/40 hộ ), 01 mô hình trồng đẳng sâm xen canh (2 ha/5 hộ), với tổng số tiền 450 triệu đồng.
Xây dựng mô hình vay vốn phát triển kinh tế đối với phụ nữ và hộ gia đình vùng đồng bào DTTS: Với nỗ lực không ngừng và nhiều cách làm sáng tạo, 5 năm qua (2016-2020), Hội đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động an sinh xã hội cụ thể, thiết thực, tạo động lực thúc giúp chị em phụ nữ và hộ gia đình khó khăn vùng đồng bào DTTS vươn lên trong cuộc sống. Đã có 1.618 hộ phụ nữ DTTS thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo miền núi từ 34.89% (năm 2016) còn 20,85% (năm 2019).
Kết quả khả quan
Nổi bật trong các hoạt động trên là Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo vận động các cấp Hội phụ nữ vùng đồng bào DTTS và miền núi xây dựng 749 loại hình tiết kiệm với 67.683 thành viên tham gia, đã vận động tiết kiệm trên 98 tỷ đồng hỗ trợ 2.872 lượt phụ nữ nghèo vay để phát triển kinh tế, đã có nhiều hộ thoát nghèo như chị Coor Mích (xã Tà Bing, huyện Nam Giang), chị Bling Thị Kênh (xã Dang, huyện Tây Giang), chị Hồ Thị Kiểu (thôn 1, xã Phước Năng, huyện Phước Sơn), chị ALăng Thị Mộc (thôn Bút Nhót, xã Sông Kôn), chị ALăng Thị Thơm (thôn Tà Rèng, xã Mà Cooih, huyện Đông Giang), chị Hồ Thị Xô (thôn 1, xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức), chị Bling Thị Vấp (thôn Áp Grồng, xã A Tiêng, huyện Tây Giang)... Nhiều địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả kinh tế cao như Hội LHPN huyện Nam Giang đã thành lập được 9 tổ, nhóm liên kết phát triển kinh tế với số tiền hơn 41 triệu đồng cho 18 hộ vay, xây dựng 04 mô hình trồng nấm, đào tạo, khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống cho 201 chị. Hội LHPN huyện Đông Giang xây dựng 4 mô hình góp vốn quay vòng với 56 chị tham gia với tổng số tiền 648 triệu cho 44 chị vay không lấy lãi. Hội LHPN huyện Tây Giang duy trì 13 nhóm phát triển kinh tế của phụ nữ thu hút 314 thành viên tham gia. Hội LHPN huyện Bắc Trà My xây dựng 60 tổ góp vốn quay vòng có 780 thành viên tham gia với số tiền 1 tỷ đồng, duy trì hiệu quả mô hình “Phụ nữ liên kết sản xuất rau sạch bản địa” tại xã Trà Giác, Trà Giáp...

Nguồn tin: Nguyễn Thị Liên- PCT Hội LHPN tỉnh
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội LHPN tỉnh tổ chức truyền thông Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới; Quy tắc ứng xử văn minh du lịch (10/03/2023 )
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (07/03/2023 )
Đội bóng chuyền nữ huyện Thăng Bình vô địch giải bóng chuyền nữ tỉnh Quảng Nam năm 2023 (06/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Phụ nữ Quảng Nam khởi nghiệp lần thứ VI, năm 2023” (03/03/2023 )
Khai mạc giải Bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2023 (03/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh thăm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3/3 và Ngày Biên phòng toàn dân (02/03/2023 )
Tọa đàm hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ (02/03/2023 )
Tập huấn “Phục hồi và phát triển doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua kỹ năng số” (02/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh ký kết hợp tác với Bảo hiểm Bảo Việt Quảng Nam triển khai chương trình bảo hiểm vi mô (02/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 (khóa XIV) (28/02/2023 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Nam với nhiều hoạt động, công trình chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10. (23/09/2020 )
Bàn giao nhà cho hội viên phụ nữ (18/09/2020 )
TRAO HỌC BỔNG CHO TRẺ EM MỒ CÔI (14/09/2020 )
Tập huấn trực tuyến chuẩn bị đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (10/09/2020 )
Phối hợp thăm lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19 và “Chương trình tiếp bước cho trẻ em đến trường” (08/09/2020 )
Dịch COVID-19: Hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong mùa dịch (13/08/2020 )
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam thăm, tặng quà động viên 900 phụ nữ nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (10/08/2020 )
Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong (07/08/2020 )
Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của các cấp Hội tham gia phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới (03/08/2020 )
Định hướng hoạt động trọng tâm năm 2021 (31/07/2020 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

  • Tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội

  • Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016-2021)

  • Đồng chí Trương Thị Lộc - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (ngày 18112016)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển (2)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (ngày 18102016)

  • Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - PCT TT Hội LHPN VIệt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội
    

Liên kết website

select

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Thống kê truy cập

00001503394

Hôm nay: 117
Hôm qua: 660
Tháng này: 17033
Tháng trước: 17833
Tuần này: 2761
Tuần trước: 6088
Số người đang Online: 6