Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị trong các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 23/10/2020 .Lượt xem: 368 lượt.
Qua 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 18/12/2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội” (Kết luận số 62-KL/TW) vào nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam đã chủ động lựa chọn nội dung sát với tình hình thực tế của điạ phương để tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội; thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, đời sống, những vấn đề bức xúc của hội viên, phụ nữ nhằm kịp thời định hướng, phản ánh với cấp ủy, chính quyền; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ đặc biệt phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; tham mưu với cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện để các cấp Hội hoạt động và tham gia quản lý nhà nước, phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc, khó khăn liên quan đến hội viên, phụ nữ. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Hội các cấp đảm bảo hoạt động; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chủ động đề xuất với cấp ủy về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ nữ. Qua kết quả thực hiện cho thấy trách nhiệm của các cấp Hội trong thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ, tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các chương trình, đề án,... đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng của tỉnh và địa phương thời gian qua.
Tuy nhiên, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội vẫn chưa theo kịp với tình hình mới; công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền của một số cơ sở Hội có lúc thiếu chủ động, công tác phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết những vấn đề, sự việc có liên quan đến phụ nữ có mặt còn bất cập; chưa bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương; việc phát hiện, nắm tình hình tư tưởng, đời sống, tâm tư nguyện vọng của phụ nữ có lúc chưa kịp thời; phát huy, sử dụng lực lượng nòng cốt có nơi chưa hiệu quả; các mô hình thu hút, tập hợp hội viên phụ nữ theo đặc thù chưa nhiều, chưa tiếp cận được hết các đối tượng phụ nữ; công tác giám sát, phản biện xã hội còn lúng túng nhất là cấp cơ sở đặc biệt là miền núi....
Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị, các cấp Hội cần tổ chức quán triệt đầy đủ, chặt chẽ và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo Kết luận số 160-TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 18/12/2009 về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, với những nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt trong cán bộ Hội các cấp nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận nói chung và vận động các tầng lớp phụ nữ nói riêng trong tình hình mới. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của phụ nữ; vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự đồng thuận, đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ nhằm góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh, từng địa phương.
2. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cần phát huy đầy đủ vai trò đại diện của tổ chức mình trong bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ với các cấp ủy Đảng, chính quyền; theo dõi, giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền.
3. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp phụ nữ. Tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các chương trình, đề án gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung phát triển hội viên, thu hút phụ nữ theo phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”; hướng trọng tâm hoạt động vào việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích thiết thực của hội viên, phụ nữ.
4. Tăng cường công tác phối hợp với các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong tham gia đối thoại, tiếp thu ý kiến đóng góp của Nhân dân nói chung và của hội viên, phụ nữ nói riêng về chính sách, pháp luật. Phối hợp giám sát, sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể; phối hợp giải quyết kịp thời những điểm nóng, phức tạp tại cơ sở.
5. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ tinh gọn theo chủ trương của Đảng gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt; phát hiện, giới thiệu hội viên, phụ nữ ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tham mưu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, kỹ năng vận động quần chúng,.. cho đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách các cấp đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ hiện nay./.
Nguồn tin: TRẦN THỊ MỸ PHƯƠNG - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội LHPN tỉnh tổ chức truyền thông Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới; Quy tắc ứng xử văn minh du lịch (10/03/2023 )
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (07/03/2023 )
Đội bóng chuyền nữ huyện Thăng Bình vô địch giải bóng chuyền nữ tỉnh Quảng Nam năm 2023 (06/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Phụ nữ Quảng Nam khởi nghiệp lần thứ VI, năm 2023” (03/03/2023 )
Khai mạc giải Bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2023 (03/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh thăm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3/3 và Ngày Biên phòng toàn dân (02/03/2023 )
Tọa đàm hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ (02/03/2023 )
Tập huấn “Phục hồi và phát triển doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua kỹ năng số” (02/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh ký kết hợp tác với Bảo hiểm Bảo Việt Quảng Nam triển khai chương trình bảo hiểm vi mô (02/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 (khóa XIV) (28/02/2023 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Hội LHPN tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) (19/10/2020 )
Hội LHPN tỉnh thăm, hỗ trợ các gia đình có người chết do lũ (15/10/2020 )
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thăm, chúc mừng ngày truyền thống Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nông Dân tỉnh và Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam (15/10/2020 )
RA MẮT MÔ HÌNH “AN TOÀN CHO TRẺ EM” (09/10/2020 )
Hội thảo “Nâng cao năng lực cho cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp và dự án khởi nghiệp thuộc Hội LHPN tỉnh Quảng Nam” (07/10/2020 )
Những giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (06/10/2020 )
CHI BỘ CƠ QUAN HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ (05/10/2020 )
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH QUẢNG NAM NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2019 (01/10/2020 )
CÔNG ĐOÀN HỘI LHPN TỈNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “TRUNG THU YÊU THƯƠNG MIỀN BIÊN GIỚI” (01/10/2020 )
Nhiều mô hình vay vốn phát triển kinh tế hỗ trợ Phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững (25/09/2020 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

  • Tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội

  • Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016-2021)

  • Đồng chí Trương Thị Lộc - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (ngày 18112016)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển (2)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (ngày 18102016)

  • Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - PCT TT Hội LHPN VIệt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội
    

Liên kết website

select

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Thống kê truy cập

00001503451

Hôm nay: 174
Hôm qua: 660
Tháng này: 17090
Tháng trước: 17833
Tuần này: 2818
Tuần trước: 6088
Số người đang Online: 31