HOẠT ĐỘNG HỘI
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 23/10/2020 .Lượt xem: 480 lượt.
Tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ cấp huyện và cơ sở tăng so với nhiệm kỳ trước
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 31/7/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam và các văn bản chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch TW Hội Việt Nam, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Hội LHPN các cấp (huyện, cơ sở) tích cực phát huy vai trò tham mưu, giới thiệu với cấp ủy về công tác cán bộ nữ, cán bộ Hội, mạnh dạn tham gia đề xuất ý kiến liên quan đến công tác nhân sự nhằm đảm bảo cơ cấu cán bộ nữ trong hệ thống tổ chức Đảng các cấp.
Đến nay, các cấp Hội đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng trong việc giới thiệu, tham mưu, tạo nguồn nhân sự nữ cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, Đại hội Đảng cấp huyện, cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 cán bộ nữ tham gia vào Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) Đảng bộ đều tăng so với nhiệm kỳ trước về số lượng, trình độ, cơ cấu nữ, cán bộ trẻ. Cụ thể:
- Cấp huyện: Nữ ủy viên BCH: 127/707 (17,96%, tăng 3,66%), Nữ ủy viên BTV: 30/203 (14,77%, tăng 3%), Nữ Bí thư: 01/18 (5,5%), Nữ Phó Bí thư: 4/35 (11,43%, tăng 4,46%).
- Cấp cơ sở (1 đơn vị chưa bầu thường vụ): Nữ ủy viên BCH: 814/3279 (24,8%, tăng 3,2%), Nữ ủy viên BTV: 144/999 (14,41%, tăng 4,4%), Nữ Bí thư: 22/240 (9,16%, tăng 12,97% 2,9%), Nữ Phó Bí thư: 55/424 (12,97%, tăng 4,4%). 
- Cán bộ Hội tham gia cấp ủy: Cấp huyện: 18 đ/c /18 đơn vị (Chủ tịch: 16, PCT: 02) đạt 100%; cấp cơ sở: 208 đ/c /241 cơ sở (Chủ tịch: 206, PCT: 02) đạt 86,3%; có 33 Chủ tịch Hội cơ sở không đủ tuổi tái cử. 
Đặc biệt, 100% cơ sở có nữ tham gia cấp ủy (nhiệm kỳ trước có 2 xã không có nữ tham gia cấp ủy); cơ sở có nữ cấp ủy từ 15% trở lên: 205/241 (85,06%, tăng 14,06%); nữ ủy viên BCH cấp cơ sở có độ tuổi dưới 40: 570/814 đ/c (70%), nữ ủy viên BCH có trình độ chuyên môn đại học trở lên: 774/814 đ/c (95,08%) và lý luận chính trị trung cấp trở lên: 812/814 đ/c (99,75%). Một số đơn vị tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy cơ sở cao là Bắc Trà My (32%), Phú Ninh (28,8%), Tam Kỳ (28,5%), Tiên Phước(28,4%). 
Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng đối với công tác cán bộ nữ, đồng thời là sự nỗ lực rất lớn của Hội LHPN từ tỉnh đến xã trong quá trình chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về công tác phụ nữ, tích cực tham gia bồi dưỡng, phát hiện nguồn, đóng góp ý kiến về cơ cấu, số lượng nhân sự nữ, các chỉ tiêu cụ thể về tỉ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp.
Tuy nhiên, vẫn còn 36/241 cơ sở tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy dưới 15%, có nơi rất thấp như xã Bình Nam (Thăng Bình), xã Quế Xuân (Quế Sơn) chỉ đạt 6,67%. Nguyên nhân là do một số cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nêu trong các nghị quyết của Trung ương về công tác phụ nữ còn thiếu quyết liệt; việc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ chưa mang tính chiến lược, nhiều khi bị động, bố trí không phù hợp. Bên cạnh đó, một số cán bộ nữ còn tư tưởng an phận, chưa nỗ lực phấn đấu tham gia vào các chức danh lãnh đạo, chưa mạnh dạn thể hiện nên đôi khi đánh mất cơ hội để có được sự ủng hộ của cấp ủy Đảng (Hoài Trinh)

Hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng ngày 15/9/2020, tại điểm cầu Hội trường Tỉnh uỷ Quảng Nam và điểm cầu 17 huyện, thị, thành uỷ, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 với trên 570 đại biểu là cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở tham dự. Đồng chí Trương Thị Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Nam và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. 
Tại Hội nghị, đại biểu được quán triệt các nội dung quan trọng của Chỉ thị số 58-CT/TU ngày 26/8/2020 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch số 236/KH-BTV ngày 31/8/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Quảng Nam về chỉ đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn đề cương xây dựng báo cáo chính trị đại hội; thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đại hội như: công tác nhân sự; cơ cấu độ tuổi tham gia Ban Chấp hành; xây dựng báo cáo chính trị; các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ đến...
Sáng cùng ngày, Hội LHPN tỉnh đánh giá khái quát một số kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ quý III; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020; nghe Hội LHPN cấp huyện báo cáo những khó khăn, đề xuất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội. Theo đó, quý III năm 2020, các cấp Hội tập trung công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát tại tỉnh gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống nhân dân và hội viên, phụ nữ. Các cấp Hội đã vận động, hỗ trợ tiền, quà trị giá trên 3,5 tỷ đồng cho hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn, các điểm chốt chặn, khu cách ly tập trung; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; thi trắc nghiệm online “Tìm hiểu 90 năm lịch sử hình thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam”; chuẩn bị tin, bài xuất bản Bản tin Phụ nữ Quảng Nam chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020); kiểm tra nguồn vốn uỷ thác ngân hàng Chính sách xã hội và giải ngân nguồn vốn Quỹ Phát triển kinh tế tại một số huyện, thị xã, thành phố.
Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Lộc, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tham mưu cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo đại hội; xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện và cơ sở; xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trên cơ sở đề cương hướng dẫn gắn với đặc thù phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; định hướng một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp; chọn địa phương tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở… đảm bảo theo yêu cầu, nội dung tại Kế hoạch số 236/KH-BTV ngày 31/8/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; rà soát, đánh giá các chỉ tiêu giao ước thi đua; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020); tổng kết 03 năm thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 (Thanh Huyền).
Nguồn tin: Hoài Trinh - Thanh Huyền
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội LHPN tỉnh tổ chức truyền thông Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới; Quy tắc ứng xử văn minh du lịch (10/03/2023 )
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (07/03/2023 )
Đội bóng chuyền nữ huyện Thăng Bình vô địch giải bóng chuyền nữ tỉnh Quảng Nam năm 2023 (06/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Phụ nữ Quảng Nam khởi nghiệp lần thứ VI, năm 2023” (03/03/2023 )
Khai mạc giải Bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2023 (03/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh thăm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3/3 và Ngày Biên phòng toàn dân (02/03/2023 )
Tọa đàm hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ (02/03/2023 )
Tập huấn “Phục hồi và phát triển doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua kỹ năng số” (02/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh ký kết hợp tác với Bảo hiểm Bảo Việt Quảng Nam triển khai chương trình bảo hiểm vi mô (02/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 (khóa XIV) (28/02/2023 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Công tác đối ngoại với nước bạn Lào ở các xã biên giới của tỉnh Quảng Nam (23/10/2020 )
Cảnh giác với thủ đoạn mua bán người dưới hình thức di cư lao động ở vùng cao Quảng Nam (23/10/2020 )
Sôi nổi “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” (23/10/2020 )
Phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” Phụ nữ Quảng Nam trưởng thành và hội nhập (23/10/2020 )
Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị trong các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam (23/10/2020 )
Hội LHPN tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) (19/10/2020 )
Hội LHPN tỉnh thăm, hỗ trợ các gia đình có người chết do lũ (15/10/2020 )
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thăm, chúc mừng ngày truyền thống Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nông Dân tỉnh và Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam (15/10/2020 )
RA MẮT MÔ HÌNH “AN TOÀN CHO TRẺ EM” (09/10/2020 )
Hội thảo “Nâng cao năng lực cho cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp và dự án khởi nghiệp thuộc Hội LHPN tỉnh Quảng Nam” (07/10/2020 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

  • Tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội

  • Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016-2021)

  • Đồng chí Trương Thị Lộc - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (ngày 18112016)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển (2)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (ngày 18102016)

  • Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - PCT TT Hội LHPN VIệt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội
    

Liên kết website

select

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Thống kê truy cập

00001503554

Hôm nay: 277
Hôm qua: 660
Tháng này: 17193
Tháng trước: 17833
Tuần này: 2921
Tuần trước: 6088
Số người đang Online: 53