PHỤ NỮ QUẢNG NAM - DẤU ẤN NHIỆM KỲ
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 25/12/2021 .Lượt xem: 70 lượt.

Nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống đoàn kết, các tầng lớp phụ nữ tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực, vượt qua khó khăn để lại những dấu ấn đáng ghi nhận trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII với nhiều kết quả nổi bật.

Quảng Nam có 18 Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện, thị, thành phố với 241 cơ sở, 1.240 chi hội và trên 323.000 hội viên. 05 năm qua, phát huy phẩm chất của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và đóng góp trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của tỉnh. Trong đó, nhiều cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm được các cấp Hội triển khai đạt hiệu quả trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dấu ấn nổi bật trong phong trào phụ nữ tỉnh là thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh phát động. Trong đó, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 02 Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các khâu đột phá được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đặc biệt là gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong nhiệm kỳ, có trên 7.750 mô hình, điển hình, cách làm hay được phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng; trong đó nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa, đã trở thành điểm mới, điểm sáng, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai ngày càng sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đáp ứng được nhu cầu, sự quan tâm của các tầng lớp phụ nữ. Việc lựa chọn nội dung tuyên truyền, giáo dục sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tập trung vào những vấn đề liên quan nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện trong thời kỳ mới. Hình thức tuyên truyền được đổi mới, đa dạng, phong phú vừa đẩy mạnh truyền thông trực tiếp, thông qua lễ hội, diễn đàn, hội thi, hội thảo, tọa đàm, vừa tăng cường ứng dụng công nghệ số truyền thông hiện đại thông qua mạng xã hội facebook, zalo... nhằm tăng tính tương tác trong tổ chức các hoạt động, sự kiện đã thu hút sự chú ý theo dõi của đông đảo các tầng lớp phụ nữ, Nhân dân, nhất là thích ứng với tình hình thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Song song với công tác tuyên truyền, các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giai đoạn 2017 - 2027” của Chính phủ và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Tập trung tuyên truyền, vận động phụ nữ giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, luôn là người "giữ lửa" để xây dựng hạnh phúc gia đình. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với nhiều cách làm thiết thực, như giúp hộ thoát nghèo, vệ sinh môi trường, trồng các tuyến đường hoa… góp phần thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình trợ lực; đẩy mạnh thực hiện công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện với tổng số tiền vận động trên 37 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 548mái ấm tình thương[1], tổ chức các hoạt động an sinh xã hội. Đặc biệt từ đầu năm 2020, trước sự bùng phát và diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các cấp Hội LHPN toàn tỉnh có nhiều cách làm hay, sáng tạo tham gia phòng, chống dịch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, thể hiện trách nhiệm của hội viên, phụ nữ đối với bản thân, gia đình và xã hội. Các cấp Hội triển khai nhiều mô hình, huy động các nguồn lực xã hội tổ chức thăm, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch; hỗ trợ hộ gia đình hội viên trong tỉnh và các tỉnh bạn bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh; đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm, kết nối, tiêu thụ sản phẩm với các tỉnh và địa phương trong tỉnh.

Các cấp Hội đề ra nhiều giải pháp đồng bộ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với thực hiện khâu đột phá[2] và Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” của Chính phủ, Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ngoài tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ giảm nghèo, thoát nghèo, Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh huy động nguồn lực, trao phương tiện sinh kế[3] cho 7.321 phụ nữ nghèo, khó khăn với tổng trị giá trên 20,8 tỷ đồng. Tín chấp trên 2.263 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho trên 55.000 hộ phụ nữ vay. Hỗ trợ thành lập các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; giới thiệu, kết nối, tiêu thụ sản phẩm; tham gia tích cực Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Từ những hoạt động trên, các cấp Hội đã hỗ trợ 3.568 hộ phụ nữ thoát nghèo, góp phần có hiệu quả vào công tác giảm nghèo của tỉnh.

Công tác xây dựng tổ chức Hội gắn với thực hiện khâu đột phá của Trung ương[4], của tỉnh[5] được chú trọng. Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở tập trung xây dựng nhiều mô hình tập hợp, thu hút hội viên, phụ nữ phù hợp sở thích, ngành nghề, nhóm đối tượng, quan tâm những nơi khó khăn, biên giới, hải đảo, miền núi cao. Thông qua đó, đã phát triển gần 35.000 hội viên(tăng 5,4%).Thường xuyênquan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tham mưu tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ Hội có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu thực tiễn; giới thiệu cán bộ nữ tham gia cấp uỷ, HĐND được thực hiện tốt, góp phần tăng tỷ lệ nữ so với nhiệm kỳ trước[6].

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện khâu đột phá Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII[7] được Hội tập trung. Nhiều nội dung giám sát, phản biện, đề xuất, góp ý chất lượng, hiệu quả; đã đề xuất nhiều chương trình, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; góp ý, phản biện gần 1.700 văn bản, dự thảo liên quan. Tham mưu, tổ chức nhiều diễn đàn đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; qua đó khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội, phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ cũng như trách nhiệm giải trình của cấp uỷ, chính quyền trước Nhân dân; tạo niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước vào cuộc sống.

Các cấp Hội làm tốt công tác đối ngoại nhân dân thông qua việc tuyên truyền trong Nhân dân, hội viên, phụ nữ và du khách quốc tế về văn hóa, con người Việt Nam, văn hóa Quảng Nam. Triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung ký kết với Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Sê Koong - Lào, cho thấy sự hợp tác giữa hai bên ngày càng chặt chẽ với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực như: hỗ trợ xây dựng 12 nhà hữu nghị, tặng quà, máy tính xách tay, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19... với tổng kinh phí trên 940 triệu đồng; qua đó, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai tỉnh, hai tổ chức Hội. Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” ký kết phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là một trong những nhiệm vụ chính trị được Hội tập trung; sau 4 năm triển khai thực hiện với nguồn lực huy động trên 11 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, mái ấm tình thương, tặng quà cho Nhân dân, phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn và động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ vùng biên giới.

Với những thành tích đạt được,05 năm liền (2016-2020),Hội LHPN tỉnh là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Cụm các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung; xếp vị thứ nhì, ba Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh tặng Cờ, Bằng khen[8] và nhiều bằng khen, giấy khen chuyên đề của các cấp, các ngành từ Trung ương đến tỉnh. Đó là những thành tích rất đáng tự hào của phụ nữ Quảng Nam, tạo động lực quan trọng tiếp tục xây dựng phong trào phụ nữ tỉnh ngày càng phát triển toàn diện, vững chắc.

05 năm đến, tình hình khu vực, trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu luôn là những thách thức tác động đến đời sống, việc làm của các tầng lớp phụ nữ và phong trào, hoạt động Hội. Do đó, để phong trào tiếp tục phát triển, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội; trong đó chú trọng đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho các tầng lớp phụ nữ; lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo đánh giá phong trào.

Hai là, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển, xây dựng người phụ nữ thời đại mới; xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. Tổ chức các hoạt động nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; tạo điều kiện hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ba là, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới. Thực hành dân chủ cơ sở đi đôi với thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của tổ chức Hội; Vận động hội viên, phụ nữ nỗ lực, tự vươn lên giải quyết những khó khăn của chính mình.

Bốn là, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức; tăng cường hoạt động liên kết, phối hợp, vận động nguồn lực hỗ trợ triển khai, thực hiện các phong trào và hoạt động Hội.

Nhìn lại chặng đường 05 năm qua, những kết quả mà các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đạt được đã để lại những dấu ấn đậm nét. Đó chính là kết quả của cả một chặng đường phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ của các cấp Hội trong toàn tỉnh. Kết quả ấy chính là cơ sở, tiền đề để phụ nữ Quảng Nam tiếp tục vững bước trong chặng đường mới. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Bình đẳng - Phát triển”; với niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương Quảng Nam anh hùng, tinh thần yêu nước và quyết tâm phấn đấu vươn lên của các thế hệ phụ nữ, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ Quảng Nam tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XIVvì một Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững; vì sự tiến bộ, hạnh phúc và bình đẳng của phụ nữ./. [1] Không tính 12 nhà hỗ trợ phụ nữ tỉnh Sê Koong – Lào.

[2]Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020.

[3]649 con trâu, bò, 3.939 con heo, 5.059 gà, vịt và hàng ngàn phương tiện sinh kế khác.

[4]Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên phụ nữ.

[5] Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2026 của Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, kiện toàn tổ chức, bộ máy giai đoạn 2016 - 2020.

[6] - Nữ tham gia cấp uỷ: cấp tỉnh: tăng 7,99; cấp huyện: tăng 3,66%; cấp xã: tăng 3,2%;

-Nữ đại biểu HĐND: cấp tỉnh: tăng 8,07%; cấp huyện: tăng 2,08%; cấp xã: tăng 3,78% .

[7]Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách, góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ

[8] 05 Cờ thi đua của TW Hội LHPN Việt Nam; 03 Cờ thi đua, 02 Bằng khen của UBND tỉnh.

Nguồn tin: ĐẶNG THỊ LỆ THUỶ TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội LHPN tỉnh tổ chức truyền thông Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới; Quy tắc ứng xử văn minh du lịch (10/03/2023 )
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (07/03/2023 )
Đội bóng chuyền nữ huyện Thăng Bình vô địch giải bóng chuyền nữ tỉnh Quảng Nam năm 2023 (06/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Phụ nữ Quảng Nam khởi nghiệp lần thứ VI, năm 2023” (03/03/2023 )
Khai mạc giải Bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2023 (03/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh thăm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3/3 và Ngày Biên phòng toàn dân (02/03/2023 )
Tọa đàm hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ (02/03/2023 )
Tập huấn “Phục hồi và phát triển doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua kỹ năng số” (02/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh ký kết hợp tác với Bảo hiểm Bảo Việt Quảng Nam triển khai chương trình bảo hiểm vi mô (02/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 (khóa XIV) (28/02/2023 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
“MỘT TẤM GƯƠNG SỐNG CÒN CÓ GIÁ TRỊ HƠN MỘT TRĂM BÀI DIỄN VĂN TUYÊN TRUYỀN” (25/12/2021 )
LAN TOẢ PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO” TRONG CÁC CẤP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ (25/12/2021 )
ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC CỦA PHỤ NỮ QUẢNG NAM ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CỦA TỈNH (24/12/2021 )
Quảng Nam với công trình chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tại 3 xã vùng biên (16/12/2021 )
Phát huy tinh thần tự quản, tự lực vươn lên trong phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững đối với phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam (09/12/2021 )
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC TỌA ĐÀM BÀN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, 3 SẠCH” (09/12/2021 )
Phát triển bền vững chuỗi giá trị cây ớt Ariêu (24/11/2021 )
Phụ nữ nỗ lực góp phần xây dựng Quảng Nam trở thành trung tâm dịch vụ du lịch của miền Trung (20/11/2021 )
Phụ nữ quê hương Mẹ Thứ nô nức dự Đại hội phụ nữ tỉnh (20/11/2021 )
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021 - 2026) thành công tốt đẹp (19/11/2021 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

  • Tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội

  • Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016-2021)

  • Đồng chí Trương Thị Lộc - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (ngày 18112016)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển (2)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (ngày 18102016)

  • Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - PCT TT Hội LHPN VIệt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội
    

Liên kết website

select

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Thống kê truy cập

00001502994

Hôm nay: 377
Hôm qua: 403
Tháng này: 16633
Tháng trước: 17833
Tuần này: 2361
Tuần trước: 6088
Số người đang Online: 32