HỖ TRỢ PHỤ NỮ GIẢM NGHÈO ĐỘT PHÁ CỦA CẤP HỘI GIAI ĐOẠN 2016 - 2021
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 25/12/2021 .Lượt xem: 132 lượt.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh công tác giảm nghèo là một trong 02 khâu đột phá quan trọng được Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh thống nhất hành động tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước luôn xem vấn đề giảm nghèo vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu, vừa là động lực để phát triển con người Việt Nam. Quán triệt quan điểm đó, thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững gắn với Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh uỷ về “Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020”, Đề án 939/CP của Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017 - 2025”, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Trong 5 năm qua, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh từ 11,13% năm 2016 xuống còn 5,37% năm 2020. Đây là một kết quả nổi bật của công cuộc đổi mới, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo quốc gia theo phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều.

Công tác giảm nghèo được các cấp Hội và hội viên, phụ nữ trong tỉnh tích cực tham gia và vận động xã hội hóa ngày càng mạnh. Các chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo được triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời ở hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội, nhiều hoạt động hiệu quả đồng hành với phụ nữ nghèo; góp phần thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội LHPN tỉnh đã ban hành các văn bản triển khai công tác giảm nghèo theo các vấn đề: phối hợp triển khai dạy nghề - giới thiệu việc làm, tư vấn du học - xuất khẩu lao động cho phụ nữ; triển khai thực hiện Đề án“Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939); phát động các đợt thi đua vận động hỗ trợ trao phương tiện sinh kế cho hội viên phụ nữ (HVPN) nghèo; tổ chức các hoạt động giúp phụ nữ thoát nghèo có địa chỉ; thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”;

Tập trung công tác tuyên truyền, vận động, hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" nhằm giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Trong đó, ưu tiên địa bàn có tỷ lệ hộ phụ nữ nghèo cao, địa bàn có nhiều hộ phụ nữ đăng ký thoát nghèo. Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, phân loại, lập danh sách hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo, giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững theo từng hoàn cảnh, nguyên nhân nghèo, điều kiện và nguyện vọng cần hỗ trợ để thoát nghèo, khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, Hội LHPN các cấp đã đăng ký giúp 3.804 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ, trong đó có 3.568 hộ phụ nữ thoát nghèo. Đời sống của hội viên, phụ nữ, nhất là ở các xã nghèo từng bước được nâng lên, nhiều hộ thoát nghèo và trở thành hộ khá, giàu.

Thực hiện Đề án 939, Ban Thường vụ Hội LHPN đã tổ chức 3 lễ phát động cấp tỉnh về Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp - Sáng tạo theo thông điệp và chủ đề từng năm: “Phụ nữ Quảng Nam sáng tạo, đồng hành cùng khởi nghiệp trên vùng đất mở”, “Phụ nữ Quảng Nam khởi nghiệp sáng tạo - Kết nối thành công”. Phối hợp tổ chức thành công chuỗi sự kiện“Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo miền Trung - Tây Nguyên”. Tổ chức trưng bày, giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ Quảng Nam thông qua các gian hàng sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ toàn tỉnh và 15 gian hàng ẩm thực xứ Quảng. Phát động 4 Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong phụ nữ” với 177 bài dự thi của 18 huyện, thị xã, thành phố tham gia. Kết quả có 15 ý tưởng của phụ nữ được vào vòng chung khảo, 4 dự án gọi được vốn từ nhà đầu tư VN Đà Thành Group. Đặc biệt năm 2021, dự án khởi nghiệp sáng tạo của Chị Phan Vũ Hoài Vui - Giám đốc HTX Nông nghiệp kỹ nghệ Quảng Nam đạt giải chắp cánh tài nguyên bản địa tại Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức. Hỗ trợ thành lập 10 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý; 48 thành viên của các hợp tác xã/tổ hợp tác được tiếp cận Quỹ hỗ trợ tín dụng của quốc gia và địa phương. Có 540 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp được Hội hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng và bước đầu mang lại hiệu quả.

Duy trì và tiếp tục thực hiện hiệu quả các mô hình tiết kiệm thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia; Trong 05 năm qua đã vận động, tiết kiệm, đóng góp trên 134 tỷ đồng để hỗ trợ, tạo điều kiện cho trên 19 ngàn lượt HVPN nghèo, khó khăn có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, Hội cũng tiến hành các giải pháp hỗ trợ đồng bộ để giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, đa dạng sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, thoát nghèo bền vững; gắn kết hộ nghèo tham gia các mô hình tiết kiệm, mô hình tạo việc làm sau học nghề. Qua 5 năm, các cấp Hội đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, hội viên hỗ trợ trao phương tiện sinh kế cho 7.321 HVPN với tổng trị giá trên 20,8 tỷ đồng. Riêng Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” từ năm 2018 đến nay, Hội LHPN tỉnh phát động cán bộ hội viên thực hành tiết kiệm trên 11 tỷ đồng hỗ trợ cho phụ nữ vùng biên phát triển kinh tế.   

 Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hơn 18.000 lao động nữ; Tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ 16.152 lao động nữ làm việc tại các công ty, xí nghiệp trong và ngoài địa phương. Tiếp tục chủ động, mở rộng, giới thiệu các sản phẩm đầu ra cho hội viên phụ nữ nông thôn qua sự kiện quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm của nông dân, góp phần phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tạo thu nhập thường xuyên, ổn định. Tiếp tục duy trì, xây dựng mới 287 mô hình phát triển kinh tế của phụ nữ, thu hút 10.482 thành viên tham gia.

Tính đến cuối tháng 10/2021, tổng dư nợ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách - xã hội do Hội quản lý trên 2.270 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 41% trong tổng số dư nợ cho vay uỷ thác qua các tổ chức hội, đoàn thể); đã giải quyết cho gần 54 ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay. Việc tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có điều kiện vươn lên, tạo việc làm nâng cao đời sống, thu nhập, bảo đảm anh sinh xã hội trên địa bàn.

Để công tác giảm nghèo thực sự hiệu quả và mang tính bền vững với mục tiêu tổng quát theo Nghị quyết số 06/TU đã nêu: “Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững; giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng cho các huyện nghèo, xã nghèo, thôn nghèo; hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, sinh kế và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, thích ứng với biến đổi khí hậu cho người nghèo; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025”. Trong thời gian đến các cấp Hội LHPN trong tỉnh tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trong hệ thống Hội gắn với nghị quyết của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan đến khuyến khích thoát nghèo; vận động HVPN cùng tham gia thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động giảm nghèo tại địa phương; chủ động giảm nghèo gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác phối hợp với các ngành liên quan hỗ trợ phụ nữ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Duy trì, nhân rộng các mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế. Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ; hỗ trợ tiếp cận tín dụng; liên kết, cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo nghề cho lao động nữ; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ Hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết... Tập trung các hoạt động giới thiệu, kết nối các sản phẩm sạch, sản phẩm OCOP do phụ nữ làm chủ; hỗ trợ, giới thiệu phụ nữ xây dựng thương hiệu sản phẩm theo nhu cầu định hướng của thị trường, nhu cầu của người dân. Tranh thủ nguồn lực từ các chương trình phát triển địa phương, các dự án, đề án, các tổ chức phi chính phủ, các cá nhân trong việc hỗ trợ thoát nghèo. Tranh thủ và quản lý tốt các nguồn vốn qua kênh Hội, hướng dẫn hộ nghèo sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả đồng vốn. Đẩy mạnh công tác tham mưu, góp ý, giám sát, phản biện xã hội về các chính sách liên quan đến giảm nghèo, hỗ trợ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững./.

Nguồn tin: TRẦN THỊ THUÝ HÀ - UVBTV - Trưởng Ban HTPNPTKT Hội LHPN tỉnh
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội LHPN tỉnh tổ chức truyền thông Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới; Quy tắc ứng xử văn minh du lịch (10/03/2023 )
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (07/03/2023 )
Đội bóng chuyền nữ huyện Thăng Bình vô địch giải bóng chuyền nữ tỉnh Quảng Nam năm 2023 (06/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Phụ nữ Quảng Nam khởi nghiệp lần thứ VI, năm 2023” (03/03/2023 )
Khai mạc giải Bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2023 (03/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh thăm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3/3 và Ngày Biên phòng toàn dân (02/03/2023 )
Tọa đàm hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ (02/03/2023 )
Tập huấn “Phục hồi và phát triển doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua kỹ năng số” (02/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh ký kết hợp tác với Bảo hiểm Bảo Việt Quảng Nam triển khai chương trình bảo hiểm vi mô (02/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 (khóa XIV) (28/02/2023 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI VỮNG MẠNH, PHÁT HUY VAI TRÒ ĐẠI DIỆN THAM GIA GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THIẾT THÂN CỦA PHỤ NỮ (25/12/2021 )
PHỤ NỮ ĐẠI LỘC THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (25/12/2021 )
LAN TOẢ NHỮNG MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM HIỆU QUẢ (25/12/2021 )
HIỆU QUẢ RÕ NÉT TỪ CÁC MÔ HÌNH NHÀ SẠCH- VƯỜN ĐẸP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN PHƯỚC (25/12/2021 )
PHỤ NỮ PHÚ NINH TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN (25/12/2021 )
PHỤ NỮ QUẢNG NAM - DẤU ẤN NHIỆM KỲ (25/12/2021 )
“MỘT TẤM GƯƠNG SỐNG CÒN CÓ GIÁ TRỊ HƠN MỘT TRĂM BÀI DIỄN VĂN TUYÊN TRUYỀN” (25/12/2021 )
LAN TOẢ PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO” TRONG CÁC CẤP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ (25/12/2021 )
ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC CỦA PHỤ NỮ QUẢNG NAM ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CỦA TỈNH (24/12/2021 )
Quảng Nam với công trình chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tại 3 xã vùng biên (16/12/2021 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

  • Tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội

  • Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016-2021)

  • Đồng chí Trương Thị Lộc - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (ngày 18112016)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển (2)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (ngày 18102016)

  • Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - PCT TT Hội LHPN VIệt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội
    

Liên kết website

select

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Thống kê truy cập

00001503577

Hôm nay: 300
Hôm qua: 660
Tháng này: 17216
Tháng trước: 17833
Tuần này: 2944
Tuần trước: 6088
Số người đang Online: 71