Tháng Năm âm vang lời Bác dạy
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 20/05/2015 .Lượt xem: 536 lượt.
Tháng 5 này, tròn 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lòng mỗi người Việt Nam yêu nước, thương nòi lại bừng dậy nỗi nhớ thương và lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, dân tộc ta - Người suốt đời tâm niệm một mục đích tối cao “là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân”.

Đến khi nhắm mắt xuôi tay, Người vẫn canh cánh trong lòng “ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”(1). Người cũng chỉ rõ, nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì!

Từ suy nghĩ nấu nung: tất cả dành tình thương cho Dân, làm việc tận tụy vì Dân, Người nhắc nhở cán bộ các cấp, các ngành, các địa phương: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân, thì dân mới yêu ta, kính ta”(2). Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Bác không quên mục tiêu hàng đầu của Đảng và Chính phủ là tập trung sức lãnh đạo nhiệm vụ đẩy mạnh sản xuất, cứu đói, thực hành tiết kiệm, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, vì: “Dân đủ ăn đủ mặc thì những chính sách của Đảng và Chính phủ đưa ra sẽ dễ dàng thực hiện. Nếu dân đói, rét, dốt, bệnh thì chính sách của ta dù có hay mấy cũng không thực hiện được”(3). Vai trò của đội ngũ cán bộ, nhất là người lãnh đạo nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng, vì vậy, Bác căn dặn: “Cán bộ Đảng, cán bộ chính quyền không phải làm quan cách mạng, ăn trên ngồi trốc..., ngay cả Bác là cán bộ cao nhất đều là đày tớ của nhân dân, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phải cần, kiệm, liêm, chính”(4). Năm năm sau “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, Bác đã nhận ra nguy cơ xa rời nhân dân của một số cán bộ có chức, có quyền, vì vậy, Bác nhấn mạnh phải “theo đúng đường lối nhân dân”, gồm 6 điều tâm huyết: “Đặt lợi ích nhân dân lên trên hết; liên hệ chặt chẽ với nhân dân; việc gì cũng bàn với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ; có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trước nhân dân và hoan nghênh nhân dân phê bình mình; sẵn sàng học hỏi nhân dân; tự mình phải làm gương mẫu cần kiệm, liêm chính để nhân dân noi theo”(5).

Thực hiện nghiêm túc lời dạy nêu trên của Bác, tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư, khóa XI, Đảng ta đã đề ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để xây dựng, và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Trong “Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới”, một lần nữa Đảng ta lại nhấn mạnh một trong năm bài học kinh nghiệm lớn chính là về tầm quan trọng phải tăng cường mối liên hệ máu thịt với nhân dân. Tất cả các chủ trương, chính sách đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân. Song, để những bài học tổng kết ấy biến thành hiện thực thì việc tổ chức thực hiện cũng như công tác kiểm tra đôn đốc, phải được tiến hành thường xuyên, phải khắc phục nhanh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, “nói nhiều, làm ít”, “nói không đi đôi với làm”. Nhân dân ta mong muốn, Đảng, Nhà nước cần có biện pháp quyết liệt hơn trong công tác ngăn chặn và đẩy lùi nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí mà Bác gọi là “những con sâu mọt ấy đang rút lá, cắn hoa, khoét quả”, làm phân rã niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào Đảng và chế độ.

Kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ đúng lúc cả nước ta đang tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Những lời dạy của Bác thật sự là những “liều thuốc” quý giá, truyền cho chúng ta nhận thức mới, quyết tâm mới, sức chiến đấu mới - cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! 

Hồng Vinh

(1), (2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, H, 2011, t.4, tr.187, 65.

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.518.

(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.113.

(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.177.

Nguồn tin: tuyengiao.vn
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phát động giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo Bác (02/08/2021 )
Phụ nữ Quảng Nam lan toả hành động đẹp (07/05/2021 )
Phát huy vai trò của Phụ nữ Quảng Nam trong tham gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững (07/03/2018 )
Nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác (07/03/2018 )
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh (07/03/2018 )
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Đặt hướng phấn đấu làm theo (07/03/2018 )
Lấy kết quả thực tiễn làm thước đo (12/02/2018 )
80 cán bộ, hội viên phụ nữ được học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (31/08/2017 )
Nhiều hoạt động diễn ra chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh nhật Bác (19/05/2017 )
Noi gương Bác (17/05/2017 )
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Người phụ nữ giàu lòng nhân hậu (13/11/2015 )
Đất Quảng tưởng nhớ người (03/09/2015 )
Xây dựng văn hóa và con người Việt Nam theo chỉ dẫn của nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh (19/05/2015 )
Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 (15/05/2015 )
Những dự báo về thắng lợi thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh (14/05/2015 )
Cẩm Nam tuyên dương điển hình phụ nữ học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ (12/05/2015 )
Triết lý xóa đói, giảm nghèo vì mục tiêu phát triển xã hội trong tư tưởng của Hồ Chí Minh (12/05/2015 )
Tấm gương Hồ Chí Minh – Rèn luyện đạo đức cách mạng và thực hiện tập trung dân chủ (12/05/2015 )
Đấu tranh giải phóng, bình đẳng, tiến bộ phụ nữ: Cuộc cách mạng to và khó (08/05/2015 )
Di chúc Bác sửa năm 1968 có lời dặn dò dành cho phụ nữ (07/05/2015 )
    
1   2  
    

  • Tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội

  • Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016-2021)

  • Đồng chí Trương Thị Lộc - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (ngày 18112016)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển (2)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (ngày 18102016)

  • Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - PCT TT Hội LHPN VIệt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội
    

Liên kết website

select

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Thống kê truy cập

00001470644

Hôm nay: 744
Hôm qua: 598
Tháng này: 2116
Tháng trước: 17867
Tuần này: 2116
Tuần trước: 2691
Số người đang Online: 28