Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 08/02/2018 .Lượt xem: 2016 lượt.
Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" được TW Hội LHPN Việt Nam phát động năm 2010 trên phạm vi toàn quốc. Qua 7 năm triển khai thực hiện, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Quảng Nam đã tập hợp được đông đảo cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia. Hiệu quả mà Cuộc vận động mang lại đã góp phần thực hiện mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017-2022) xác định tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ, trực tiếp thực hiện 11/19 tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định 1600/QĐ-TTg) và bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (QĐ 1980/QĐ-TTg). Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam trao quyền chủ động cho cấp tỉnh trong chỉ đạo và thực hiện Cuộc vận động, quyết định tên gọi và nội dung từng tiêu chí “5 không”, “3 sạch” phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Trên cơ sở đó Hội LHPN tỉnh Quảng Nam lựa chọn 04/8 tiêu chí của Cuộc vận động để chỉ đạo thống nhất chung trên địa bàn toàn tỉnh; cụ thể 02/05 tiêu chí "không" đó là: (1)“Không đói nghèo”(2) “Không có bạo lực gia đình”; 02/03 tiêu chí "sạch": (1) ”Sạch từ nhà ra ngõ” (không bao gồm tiêu chí “sạch bếp”); (2) “Sạch từ ngõ ra đường”; 04/8 tiêu chí còn lại Hội LHPN tỉnh giao Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu lựa chọn nội dung phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương để triển khai thực hiện. Đến tháng 9/2017, Hội LHPN các huyện/thị/thành đã hoàn thành việc lựa chọn nội dung, đa số các huyện tập trung vào những tiêu chí: 
“Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” có 08/18 huyện chọn (Quế Sơn, Hội An, Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, Phú Ninh, Đại Lộc, Hiệp Đức). Huyện Nông Sơn và TX Điện Bàn chọn tiêu chí “Không vi phạm trật tự ATGT”, Duy Xuyên và Tiên Phước chọn tiêu chí “Không mua bán, tàng trữ sử dụng chất ma túy”, các huyện miền núi còn lại chọn tiêu chí ”Không có tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”. 
Tiêu chí “Không vi phạm chính sách dân số có 16/18 huyện chọn (riêng Duy Xuyên chọn tiêu chí “Không có tín dụng đen”, Nam Trà My chọn tiêu chí “Không có người nghiện rượi, bia”). Có 16/18 huyện chọn tiêu chí “Không có trẻ em suy dinh dưỡng và trẻ em bỏ học” (TP Hội An chọn tiêu chí ”Không có trẻ em suy dinh dưỡng”, huyện Duy xuyên chọn tiêu chí “Không có trẻ em bỏ học”. 
Về tiêu chí “sạch”, cấp huyện chọn tiêu chí: “Sạch trong sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực,thực phẩm” (Quế Sơn, Tam Kỳ, Thăng Bình). “Sạch từ đường ra cánh đồng” (Điện Bàn, Duy Xuyên, Phú Ninh, Đại Lộc,Tiên Phước, Nông Sơn). “Sạch từ sản xuất đến tiêu dùng” (Hội An). “Sạch từ bếp đến bàn ăn” (Núi Thành). Các huyện miền núi còn lại chọn tiêu chí “Sạch bếp”.

Lớp tập huấn nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới
tại huyện Tây Giang, tháng 8/2017

Để Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh thường xuyên nâng cao công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động xây dựng Nông thôn mới tại địa phương, chủ động đăng ký thực hiện “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng bản, làng, khu phố “xanh, sạch, đẹp”. Khuyến khích, hỗ trợ hội viên, phụ nữ học tập, áp dụng khoa học kỹ thuật, tăng năng suất lao động, tăng giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp; tham gia các hình thức liên kết, đầu tư, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Vận động phụ nữ sản xuất, tiêu dùng tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch và bảo vệ môi trường. Tập trung cung cấp kiến thức nuôi dạy con tốt, kỹ năng chăm sóc trẻ cho các ông bố, bà mẹ, tổ chức cho hội viên, phụ nữ liên hệ đánh giá thực hiện từng tiêu chí để Hội có cơ sở xây dựng kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp với hộ gia đình. Xây dựng mới và duy trì các mô hình, câu lạc bộ, tổ nhóm về xây dựng gia đình hạnh phúc, dịch vụ gia đình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để giúp đỡ nạn nhân bị bạo lực gia đình. Phối hợp tổ chức mitting, phát động nhiều hoạt động về bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hướng dẫn Phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thu gom, xử lý rác thải, xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời chuồng trại gia súc, gia cầm xa nơi ở của gia đình; hạn chế sử dụng túi nilon; cải tạo, chỉnh trang vườn nhà vv... 
Kết quả, năm 2017 Hội LHPN huyện và cơ sở đã tổ chức trên 300 điểm truyền thông, tập huấn, thu hút hơn 3.000 lượt hội viên phụ nữ; trao 73 ngôi nhà với tổng trị giá trên 2,8 tỷ; xây dựng 500 công trình vệ sinh, vận động trên 4 tỷ trao phương tiện sinh kế cho hộ nghèo. Mô hình “nhà sạch, vườn đẹp”, “đoạn đường phụ nữ tự quản”, “sáng, xanh, sạch, đẹp” ở cơ sở được duy trì và phát huy. Các huyện Hiệp Đức, Phú Ninh, Điện Bàn, Đại Lộc, Núi Thành đã và đang vận động Phụ nữ xây dựng mô hình “Đường hoa thay cỏ dại” gắn với khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Hội LHPN tỉnh phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh mở 08 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" cho 710 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ. Phối hợp tuyên truyền về quy trình lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2017 (theo Hướng dẫn số 41/HD-MTTQ-BTT ngày 17/7/2017 của UBMT TQVT tỉnh Quảng Nam). Tăng cường chỉ đạo các cấp Hội tập trung nguồn lực đầu tư cho 11 xã chọn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017 và 11 thôn làm điểm xây dựng "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh. Tại 02 xã điểm (Duy thành, huyện Duy Xuyên và Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) trong Chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017 - 2020, Hội LHPN tỉnh thường xuyên chỉ đạo Hội LHPN cơ sở phối hợp khảo sát, thống kê danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để giúp đỡ 02 hộ đình hội viên phấn đấu đạt nông thôn mới năm 2017.
Với đặc thù là một trong những tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao thì tiêu chí "Không đói nghèo" là tiêu chí khó thực hiện nhất, tuy nhiên các cấp Hội đã triển khai tốt một số hoạt động như: huy động nội lực của phụ nữ từ hoạt động tiết kiệm tạo vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Vận động xây dựng mái ấm cho phụ nữ nghèo, trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khó khăn; trao học bổng cho học sinh nghèo; Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất; Đẩy mạnh các phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", "Phụ nữ làm kinh tế giỏi" ... góp phần thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí 11 về tỷ lệ hộ nghèo và tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm. Kết quả, năm 2017 toàn tỉnh có 270.868/407.315 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch, tỷ lệ 66,5%; trong đó có 216.707/272.988 hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí, tỷ lệ 79,4%. 
Có thể nói, điểm nhấn của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không,3 sạch" là góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ, và khi các tiêu chí của Cuộc vận động mang lại hiệu quả cũng đồng nghĩa với việc cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Quảng Nam đã và đang chung sức cùng chính quyền các cấp góp phần hoàn thành các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra./.
Nguồn tin: Minh Ánh (Hội LHPN tỉnh)
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội LHPN tỉnh tổ chức truyền thông Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới; Quy tắc ứng xử văn minh du lịch (10/03/2023 )
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (07/03/2023 )
Đội bóng chuyền nữ huyện Thăng Bình vô địch giải bóng chuyền nữ tỉnh Quảng Nam năm 2023 (06/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Phụ nữ Quảng Nam khởi nghiệp lần thứ VI, năm 2023” (03/03/2023 )
Khai mạc giải Bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2023 (03/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh thăm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3/3 và Ngày Biên phòng toàn dân (02/03/2023 )
Tọa đàm hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ (02/03/2023 )
Tập huấn “Phục hồi và phát triển doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua kỹ năng số” (02/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh ký kết hợp tác với Bảo hiểm Bảo Việt Quảng Nam triển khai chương trình bảo hiểm vi mô (02/03/2023 )
Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 (khóa XIV) (28/02/2023 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” là một nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt nhằm khẳng định vai trò, sự tham gia của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM). (08/02/2018 )
Hội LHPN tỉnh Quảng Nam thăm, tặng quà tết, hỗ trợ gia đình phụ nữ bị hoạn nạn trên 100 triệu đồng trong dịp tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 (08/02/2018 )
Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII (08/02/2018 )
Xét cho 63 hộ phụ nữ vay 630 triệu đồng tại Duy Xuyên (05/02/2018 )
Chi bộ Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tổ chức sinh hoạt 3-2 (02/02/2018 )
Hội nghị tổng kết khối thi đua Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Nam (31/01/2018 )
5 năm thực hiện công tác phối hợp “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” (12/01/2018 )
Tập huấn đánh giá thiệt hại về nhà ở và xây dựng kế hoạch sửa nhà tại tỉnh Quảng Nam (03/01/2018 )
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 (26/12/2017 )
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức thăm và chúc mừng các đơn vị Bộ đội nhân 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) (21/12/2017 )
    
1   2  
    

  • Tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội

  • Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016-2021)

  • Đồng chí Trương Thị Lộc - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (ngày 18112016)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển (2)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (ngày 18102016)

  • Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - PCT TT Hội LHPN VIệt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội
    

Liên kết website

select

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Thống kê truy cập

00001503056

Hôm nay: 439
Hôm qua: 403
Tháng này: 16695
Tháng trước: 17833
Tuần này: 2423
Tuần trước: 6088
Số người đang Online: 26