Nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 07/03/2018 .Lượt xem: 810 lượt.

    Năm 2017 các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên cơ sở tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW. Bằng những việc làm thiết thực, các cấp Hội đã gắn việc học và làm theo gương Bác với phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm của Hội; nâng trách nhiệm người đứng đầu tổ chức Hội với việc tạo dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương số 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.
            
 

                                    Cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh thi tuyên truyền viên - Năm 2017

    Bằng kinh nghiệm chỉ đạo sáng tạo, phù hợp với từng nhóm đối tượng phụ nữ, gắn đổi mới lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống với hỗ trợ giải quyết các vấn đề về đời sống, việc làm, an sinh xã hội. Thời gian qua, từ mô hình nuôi “heo đất tiết kiệm” các cấp Hội đã vận động trên 11 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 122 mái ấm tình thương cho phụ nữ khó khăn; trao tặng phương tiện sinh kế cho 2.186 phụ nữ nghèo, neo đơn gồm 130 con bò, trâu, 1.445 con heo, 10.585 gà, vịt và các phương tiện khác như: xe đẩy, xe máy, máy ép nước mía, tủ bán tạp hóa,... để hỗ trợ chị em thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Theo đó, nhiều mô hình mới, cách làm hay nổi bật, có sức lan tỏa cũng đồng thời xuất hiện ở huyện/thị/thành và cơ sở. Với các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng, điển hình trong công tác vận động phụ nữ sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người với mô hình “Giọt hồng yêu thương”; mô hình chi, tổ phụ nữ cam kết “Không rắc vàng mã trên đường đưa tang”; cán bộ Hội làm “Bữa cơm đoàn viên” tại nhà mẹ VNAH vào dịp 27/7 (Đại Lộc). Phong trào “Việc làm nhỏ - công trình lớn” thông qua việc thu gom rác thải tái chế như chai, lọ, giấy vụn… đã thu về trên 300 triệu đồng giúp phụ nữ khó khăn (Điện Bàn). Mô hình “Căn bếp sáng-ấm tình phụ nữ” theo hình thức “Góp trước – mua sau”  hoặc “Mua trước – góp sau” đã hỗ trợ cho 41 chị lắp đặt máy lọc nước, 8 chị mua tủ lạnh, 3 chị được hỗ trợ đóng tủ bếp ốp tường; hiện nay huyện đã nhân diện mô hình này ra 52 chi Hội (Duy Xuyên). Mô hình “Rau sạch vì cộng đồng” (TP Hội An). Mô hình “Quầy hàng văn minh thương mại”, nhóm cam kết “Sạch trong sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực, thực phẩm” tại khu vực chợ, tủ quần áo cho người nghèo “Ai dư mang đến, ai thiếu mang về” (TP Tam Kỳ). Riêng Hội LHPN huyện Phú Ninh là địa phương có cách làm nổi bật, toàn diện thông qua đổi mới công tác lãnh chỉ đạo theo hướng sát người, sát việc, sát cơ sở; trong năm, với trách nhiệm người đứng đầu về phong cách nêu gương, Hội LHPN huyện đã phân công cán bộ chuyên trách huyện đảm bảo mỗi tuần đi cơ sở ít nhất một lần; kết quả đã tham gia 19 buổi họp với Ban Chấp hành Hội LHPN xã, thị trấn và 47 cuộc họp, sinh hoạt hội viên tại chi, tổ Hội; có 695 cán bộ Hội từ Ban Chấp hành Hội LHPN huyện đến chi, tổ xây dựng kế hoạch tập thể và cá nhân học tập và làm theo gắn với 4 tác phong làm việc của cán bộ Hội "Sâu sát cơ sở, dân chủ, đúng giờ, tích cực học tập"; 85/85 chi Hội viết nhật ký làm theo lời Bác với việc ghi lại những việc làm hằng ngày, hàng tuần, hàng tháng về gương người tốt, việc tốt; trong sinh hoạt định kỳ, chi Hội trưởng đọc cho HVPN nghe và vận động chị em học tập, làm theo... được chị em đồng tình hưởng ứng, cấp ủy đánh giá cao.

    Các huyện miền núi cao của tỉnh cũng có cách làm thiết thực, với Hội LHPN huyện Bắc Trà My đã nghiên cứu xây dựng mô hình Gia đình phụ nữ tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” tại 7 xã vùng cao; hỗ trợ “Gia đình phụ nữ không có người tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”; chương trình “cán bộ đảng viên đồng hành cùng hộ nghèo” với hoạt động hướng dẫn hộ nghèo cách trồng rau sạch, chăn nuôi gia súc, gia cầm, hỗ trợ lưới sắt, con giống... để hộ nghèo làm phương tiện sinh kế. Để hạn chế uống rượu bia, Hội LHPN huyện Nam Trà My xin chủ trương ban hành 2.000 tờ rơi nhằm tuyên truyền cho hội viên phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số “Những tác hại của rượu, bia đối với phụ nữ”; phối hợp mở lớp truyền nghề Dệt thổ cẩm để khôi phục lại bản sắc văn hóa dân tộc. Hội LHPN huyện Tây Giang chỉ đạo Hội LHPN xã Gari có chung đường biên với nước bạn Lào đăng ký thực hiện tiêu chí 19 về “Quốc phòng và an ninh” nhằm đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã và giữ vững mối quan hệ với nước bạn Lào về an ninh biên cương, biên giới. Đông Giang hỗ trợ làng nghề truyền thống “Dệt vải thổ cẩm” tại thôn Đrơhrồng, trong năm đã thu hút hơn 165 lượt khách đến tham quan và mua sản phẩm, doanh thu của nhóm trên 185 triệu đồng/năm.

    Có thể nhận thấy, qua triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của phụ nữ đã tạo cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điều đáng nghi nhận đó là mỗi nơi chọn một phần việc phù hợp, cách làm khác nhau nhưng theo hướng gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị địa phương và hoạt động khá hiệu quả. Sự chuyển biến với cán bộ Hội thể hiện ở tinh thần trách nhiệm, đổi mới về phong cách, đam mê sáng tạo, sâu sát thực tiễn phong trào; các mô hình mới, cách làm hay được đầu tư xây dựng tại cơ sở trọng tâm vì sự phát triển của phụ nữ đã tạo được niềm tin, thu hút các tầng lớp phụ nữ tự nguyện đến với tổ chức Hội. Kết quả đó một lần nữa khẳng định tính đúng đắn từ một chủ trương của Đảng, thúc đẩy việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Với Hội, đây chính là nền tảng vững chắc, tạo đà để các cấp Hội LHPN trong tỉnh sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (2017-2022) và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp (2016-2021) vào thực tiễn cuộc sống.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, có nơi vẫn chưa xây dựng được nhiều mô hình mới làm theo Bác để tuyên truyền nhân rộng trong cộng đồng. Việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, giới thiệu điển hình tiên tiến từ huyện đến cơ sở có tập trung nhưng vẫn còn lúng túng, nếu xây dựng được thì chất lượng bài viết chưa đảm bảo.

    Để nâng cao chất lượng học tập và làm theo, thời gian đến Hội LHPN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các điển hình tiên tiến gắn với triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Trung ương khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ"; Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Duy trì, phát triển và xây dựng các mô hình “làm theo” Bác gắn với xây dựng các mô hình thực hiện Cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, phát động nhiều đợt thi đua ngắn hạn, dài hạn; làm tốt công tác sơ, tổng kết, phát hiện, tuyên truyền và biểu dương khen thưởng kịp thời gương người tốt, việc tốt, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động khởi nghiệp năm 2018; Hội nghị đánh giá nâng chất lượng Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với Chỉ thị số 05 vào năm 2019; Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực vào năm 2020. Nghiêm túc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, hội viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian đến./.

Nguồn tin: BAN TUYÊN GIÁO HỘI LHPN TỈNH
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phát động giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo Bác (Ngày đăng: 02/08/2021 )
Phụ nữ Quảng Nam lan toả hành động đẹp (Ngày đăng: 07/05/2021 )
Phát huy vai trò của Phụ nữ Quảng Nam trong tham gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững (Ngày đăng: 07/03/2018 )
Các tin cũ hơn:
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh (07/03/2018 )
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Đặt hướng phấn đấu làm theo (07/03/2018 )
Lấy kết quả thực tiễn làm thước đo (12/02/2018 )
80 cán bộ, hội viên phụ nữ được học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (31/08/2017 )
Nhiều hoạt động diễn ra chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh nhật Bác (19/05/2017 )
Noi gương Bác (17/05/2017 )
Thi tuyên truyền viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 (17/05/2017 )
Sách "Phụ nữ làm theo Bác" - Cẩm nang học tập của chị em phụ nữ Duy Phước (24/04/2017 )
Hội LHPN thị trấn Đông Phú tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (20/03/2017 )
Phát động hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017 – 2020 (15/03/2017 )
    
1   2   3   4  
    

  • Tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội

  • Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016-2021)

  • Đồng chí Trương Thị Lộc - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (ngày 18112016)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển (2)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (ngày 18102016)

  • Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - PCT TT Hội LHPN VIệt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội
    

Liên kết website

select

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Thống kê truy cập

00001470560

Hôm nay: 660
Hôm qua: 598
Tháng này: 2032
Tháng trước: 17867
Tuần này: 2032
Tuần trước: 2691
Số người đang Online: 24