Chức năng, nhiệm vụ

 
Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam


1.
 Địa chỉ trụ sở, số điện thoại, fax, e.mail:


    - Tên đơn vị: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam

    - Địa chỉ: Số 18 đường Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

    - Số điện thoại: 02353.852778

    - Fax: 02353.810111

    - Email: hoiphunuquangnam@gmail.com

       2. Lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

01.

Bà: Trương Thị Lộc

Chủ tịch

3852785

0905322721

02.

Bà: Trần Thị Mỹ Phương

Phó Chủ tịch TT

3812544

0976105212

03.

Bà: Phạm Thị Thanh Thủy

Phó Chủ tịch

3812681

0903541225

04.

Bà: Nguyễn Thị Liên

Phó Chủ tịch

3852568

0902512962


3.
 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

3.1. Chức năng: 

1. Hội liên hiệp phụ nữ là một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước. 

2. Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Pháp luật của nhà nước, hưởng ứng tích cực phong trào thi đua yêu nước và 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đề ra

3.2. Nhiệm vụ:

Hội Liên hiệp phụ nữ có nhiệm vụ:

1. Tuyên truyền, vận động, giáo dục phụ nữ giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam; tổ chức, tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

2. Tham gia xây dựng phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham mưu, đề xuất với Đảng, nhà nước về công tác phụ nữ tạo điều kiện để phụ nữ bình đẳng và phát triển.

3. Tập hợp các tầng lớp phụ nữ, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

4. Đa dạng hóa các nguồn thu hợp pháp để xây dựng và phát triển quỹ Hội bền vững, hỗ trợ hoạt động của Hội.

5. Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.


4.
 Các Ban trực thuộc:

STT

Ban

Điện thoại

01.

Ban Tổ chức

3812680

02.

Ban Tuyên giáo

3812448

03.

Ban Gia đình – Xã hội

3810558

3810692

04.

Ban Chính sách – Pháp Luật

2211180

05.

Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế

3810692

3601515

06.

Văn phòng

3852778


  • Tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội

  • Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (2016-2021)

  • Đồng chí Trương Thị Lộc - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội (ngày 18112016)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Quảng Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển (2)

  • Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (ngày 18102016)

  • Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - PCT TT Hội LHPN VIệt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội
    

Liên kết website

select

Thăm dò ý kiến

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Thống kê truy cập

00001470466

Hôm nay: 566
Hôm qua: 598
Tháng này: 1938
Tháng trước: 17867
Tuần này: 1938
Tuần trước: 2691
Số người đang Online: 35